top of page

Uranüs Burçlarda ve Evlerde

Uranüs Burçlarda ve Evlerde

URANÜS BURÇLARDA VE EVLERDE NASIL ETKİLER

1781 yılında William Herschel tarafından keşfedilmesiyle Astroloji yepyeni bir döneme girmiştir. Uranüs Neptün ve Plüton ancak teleskopla görülebilecek kadar uzak yörüngelerde hareket ederler. Uranüs Neptün ve Plüton hem kolektif hem de, Kuşakları birbirinden ayırt eden özellikler gösterir. Uranüs bir burçta yaklaşık 7 yıl kalır. Bu bakımdan Uranüs kişinin içinde bulunduğu kuşağın etkilerini ön plana çıkarır. Uranüs'ün etkilerini hemen herkesin kullanacağı enerjiler gibi ele almamak gereklidir. Uranüs kişisel haritalarımızda önemli noktalarda yer alıyorsa örneğin: Asc (Yükselen Burçla) Yada MC (Tepe Noktası) ile birleşiyor, Işıklarla (Güneş ve Ay) açı içindeyse Merkür Venüs ve Horoskopta 1nci 4ncü 7nci ve 10ncu (Öncü) evlerde bir yada çok fazla açı yapıyorsa horoskop yorumunda bize çok önemli bilgiler verirken kişinin aşkın enerjilerini de ön plana çıkaracaktır. Bu enerjileri kullanmak gözle görülür biçimde kişi tarafından sergilenecektir. Uranüs Neptün ve Plüton gibi modern gezegenler bir burcun hakimiyetinde olamayacak kadar büyük kolektif enerjiler sunar. Bu gezegenler transit geçtikleri burçların özelliklerini kendi enerjileriyle birleştirerek gerçekleştirirler. Günümüz Astrolojisinde öğretilen Uranüs Kova burcunu Neptün Balık burcunu Plüton Akrep burcunu yönetir öğretisi bana göre sadece modern bir yakıştırmadır. Kuşak gezegenlerini bir burcun yöneticisi olarak ele almak sadece Astrolojinin muhteşem simetrisini bozmakla kalmaz önemli değerlendirme hatalarına da yol açar. Uranüs'ün en son Kova burcuna geçtiği 1995 2003 yılları arasında tüm dünyada sosyal ekonomik teknolojik alanda Kova'nın temsil ettiği reform ve ilerleme özelliği çok daha hızla ilerledi. Bilgisayarın dijital kameranın internetin ve mobil telefonların yaşamımıza girdiğini gördük. Uranüs modern olanı teknolojiyi ve aydınlatmayı anlatır. Uranüs'ün 1781 yılındaki keşfinin hemen ardından Fransız Devrimi İngiltere de sanayi devrimi ve günümüz kapitalist ekonomilerine yol açan yeni bir tarih ortaya çıktı. Uranüs 1989 1995 yılları arasında Oğlak burcundan geçerken Berlin duvarı yıkıldı ve Sovyetler Birliği tarihe gömüldü. Oğlak Satürn burcu olarak duvarları ve büyük sistemleri ve devletleri anlatır. Uranüs'ün ani yıkıcı gücü reformlarını bu kez Oğlak üzerinde etkili olarak göstermişti. Şimdi ise Uranüs 1927 den sonra ilk kez Koç burcunda. 2011 2019 Tarihleri arasında da burada kalacak. Her burçta 7 sene kalır. Zodyak'ı 84 yılda turlar. Uranüs Koç burcunda doğal olarak yenilikçi başkaldıran doğasını ortaya koyacaktır. Bu dönemdeki kişiler doğal olarak yenilikçi ve başkaldıran insanlar olacaktır. 1920lerin sonu v 1930ların ortalarına kadar olan dönemde insan hakları önderleri, modern dünyayı öne çıkaran karakterler belirgin biçimde Uranüs'ün özgürlüklerini savundular. Bu kuşak hem risk almayı hem de öne çıkmayı ilke edindi. Yine bu dönemde dünyada işçi hareketleri toplumda dışarı itilen kesimler başkaldıranlar mafya babaları ve yasadışı girişimler çok daha belirgin bir halde yaşandı. Turgut Özal Alexander Graham Bell Che Guevera gibi isimlerde bu dönemde belirgin bir şekilde ivme kazanan insanlardır. Devrimler aydınlanmalar ve büyük sıçramalarla görülen Uranüs Zihinsel enerjileri temsil eden Merkür'ün bir üst oktavı olarak da değerlendirilebilir. Uranüs bizim alışılmış yönetmelerin dışında nasıl bir iletişim gerçekleştireceğimizi gösterir. Bu bakımdan dalgaları elektrik elektromanyetik ve nükleer enerjiler ki hepsi çağımızın ürünleridir. Uranüs'ün sembolü altında yer alır. Şokların sürprizlerin ani değişikliklerin başlangıçlarını değişken ve belirlenemeyen olayların zamanının geldiğini bildiren haberci gibidir. Uranüs'ü güçlü kişiler yapmamalısın ve Hayır lara tepki veren kişilerdir. Uranüs uzun süre geri planda kalabilen ama er ya da geç ön plana çıkan enerjilerimizi harekete geçirir. Uranüs'ün enerjisi geleneklere karşı çıkar. Kitleleri hayrete düşürür en sıkıntılı ve zor zamanlarımızda birden patlayabilir. Ondan etkileşim alan kişiler elektrikten kolay etkilenebilir. Şimşek çakması kasırga gibi ani olayları severler. Aynı zamanda bilgisayar dünyasında da internet gibi gelişmeler Uranüs zekasının ürünleridir. Çoğu dahi olarak adlandırılabilirler. Uranüs kitle iletişimiyle en yakından ilgili gezegendir. Eski yöntemleri daha iyisini kurmak uğruna yıkabilecek cesareti sağlayabilir. Kişisel haritalarda Uranüs 11nci evde kuvvetlidir. Uranüs dokunduğu her şeye yeni buluşları henüz keşfedilmemiş şeyleri getirir. Bu gezegen farklı düşünce biçimlerini köklü değişiklikler dahil ani değişiklikleri daha iyisi ve yenisiyle değiş tokuş ederek bir anda yok eder. Horoskopunda Uranüs'ü etki alan kişiler yenilikçi ve haberci kişilerdir.

( R ) Geri Giden URANÜS

Doğum anında pek çok kişinin horoskopunda Uranüs geri giden konumda olabilir. Yavaş hareket ettiği için uzun süre geri gider durumda kalır. Yılın büyük kısmında bu pozisyonunu korur. Bu pozisyona sahip kişilerde bariz bir huzursuzluk sezilir. Sözleri ve konuşmaları etkilidir. Değişik ve Orijinal fikirleri ile etraflarına hemen bir kalabalık toplayabilirler. Fakat kırıcı ve dikkatsiz konuşmalarıyla hemen uzaklaştırabilirler.

URANÜS'ün Genel Özellikleri:

Otoriteden ve kontrol edilmekten hoşlanmayan alışılmış olanın dışına çıkan kurallara ve düzene değil sezgilere açık bir zihin sezgiye dayanarak bilginin bir kıvılcım gibi parlaması, Kehanete ve buluşlara çok açık duygusal bağlardan uzak tamamen objektif ve yalnız, Çok yüksek gerginlik spazm egzantriklik buluşçu aşırı ve ısrarlı biçimde her koşulda kendi bağımsızlığını ifade etmek, Bu yüzden başkaldırıcı yıkıcı tarzda davranan kendini bu yönde Kahraman ilan eden ani görüşlere hemen kucak açan aşırı derece inatçı söz dinlemeyen asilik fanatizm garip ve toplumdışı kalan sürgünde olanlar….

Kişisel Horoskoplarda URANÜS' ÜN Negatif ve Pozitif etkileri:

Pozitif etkileri, orjinal fikirler üretebilmek, algılama gücünün iyi kullanımı, yeniliğe açık olmak, başkalarına karşı yardımda bulunma, genel çevre ile iyi ilişkiler kurma, hareketli bir kişilik, vücut ritminin dengeli olması.

Negatif etkileri, inatlaşma , karakter tutarsızlığında aşırılık, gergin ve sinirli davranışlarda bulunmak, yenilik tutkunluğunun abartılması, abartma eğilimi, geleneksel olmaya karşı çıkmak, her şeyi biliyormuş gibi davranışlar sergilemek, topluma karşı çıkmaktan hoşlanmak, bağımsızlığın abartılması. Ayrıca, şiddetli uçak kazaları, havadaki ciddi elektromanyetik değişimler, güneş fırtınalarını da ifade eder.

URANÜS' ÜN kontrolündeki Olaylar ve Meslekler

Aniden gelişen olaylar patlamalar kazalar yıldırım depremler uzayla ilgili gelişmeler içinde ileri teknoloji taşıyan olaylar yüksek şiddet ve ayaklanma. Astrologlar (Merkür'ün üst oktavı olarak) Havacılar elektrik elektronik ve bilgisayarlarla uğraşalar kaşifler buluşçular patent sahipleri öncüler devrimciler orijinal hatta anarşist düşünürler. Bu yönde toplumu harekete geçirenler reform getirenler.

URANÜS' ün Fiziksel etkileri:

Beyin fonksiyonları, aura, elektromonyatik güçler, kalp kapakçıkları, genel olarak Merkür'le birlikte sinir sistemi. Kırılmalar yanmalar lezyonlar spastik hastalıklar, Felç beyin bozuklukları ve panik ataklar. Uranüs'ün hastalıklarıdır.

MİTOLOJİDE URANÜS;

Yunan mitolojisinde, Uranüs dünyayı yaratan yüksek bilinç olarak değerlendirilir. En önemli mitolojilerde Uranüs figürü yaratıcı olarak geçmektedir. Uranüs cinsel açıdan Dünya'ya da Gaia olarak bilinen Tabiat anayı uyandırır. Mitolojiye göre Gaia'yı tohum yağmuru ile hamile bırakmıştır ve böylece Dünya ve gökyüzü birleşmiş ve hayat meydana gelmiştir. Yunan mitolojisinin babası olarak bilinen Uranüs hayatın düğümlerini çözmüştür. Uranüs kısa sürede Gaia'dan zorlukla meydana gelen evlatılarını bulmuştur. Gaia üç tane, yüz kollu dev, üç tane tepegöz (Kiklops-Tek gözlü dev) ve 12 Titan meydana getirmiştir.

(KİKLOPS)

Üç tepegöz Gaia ve Uranüs daha sonra tanrı figürleri olmuşlardır. Demir işçiliğine ışık ve şimşek ile biçim vererek yenilik getirmişlerdir. Daha sonra ukala ve inatçı olmaya başladıkları için sorunlar yaşamışlardır. Çok güçlü olan çocuklar topluma ayak uydurmakta güçlük çekmişlerdir. Uranüs çocuklarını karanlık yer altı dünyasına atmıştır. Orada durulacaklarını ummuştur. Ne var ki, Uranüs artık tükenmiş ve hayal kırıklığına uğramıştır hiçbir evladının mükemmel olmadığını anlamıştır.

CRONUS Babası URANÜS' e karşı çıkar.

Uranüs Gaia' nın (Tabiat Ana) içine tekrar sokmak suretiyle çocuklarını teker teker gömmeye karar verir. Bu işlem çok zor ve acı verecek bir işlem olacaktır. Bir müddet sonra bu külfet o kadar ağır gelir ki Gaia isyan eder. Gaia çocuklarından babalarının onlara yaptıklarının hesabını sormaları için gönüllü olmalarını ister. Titanların çoğu babasına karşı gelmek istemezler. Sadece çocukların en küçüğü Cronus (Satürn) olarak bilinir olgun sorumluluğun gezegenidir. Babasına karşı gelmeye cesaret eder. Bu isteği muhtemelen adalet sağlamak için kabul etmiştir. Babasının genital organlarını kesmek için orak kullanır ve onları denize fırlatır. Bu vahşet sonrası Uranüs'ün kanları Gaia'ya yayılmış ve Gaia tekrar hamile kalmıştır. Tüm çocuklara karşı büyük bir öfke doğurmuştur. Daha sonra bu öfke dünyaya nefret ve vahşet saçacaktır. Uranüs çocuklarına karşı çok öfkelidir, Cronus'dan hıncını çıkarmak ister. Tüm bunlardan sonra iyi olan tek şey Aşk tanrısı Afrodit'in (Venüs) ün köpükler arasında bir deniz kabuğunun içinden doğuşudur. Cronus mitolojiye göre Uranüs'ün bu rahatsız edici davranışından ve yarattığı kaos ortamından kurtulmuştur. Uranüs ve Gaia'nın geleceği görebilme yeteneği vardır ve Cronusa olacakları anlatmışlardır ama o onları dinlememiştir.

GANYMAEDE

Ganymaede Dünyaya gökten yağmur yağdırarak yaşam vermesi görevini üstlenmişti. Buna ek olarak Ganymaede söylenenlere göre yeryüzünde yaşayan en güzel erkekti. Bu güzelliği Zeus'un (Jüpiter) ona aşık olmasına neden olmuştu. Kendini bir kartala çeviren Zeus onu kaçırmıştı. Orta çağlardan beri Ganymaede homoseksüelliğin bir sembolü olarak bilinir. Astroloji, zaman zaman cinsel belirsizliğinde Uranüs'ün özelliklerinden biri olduğundan bahseder. Uranüs erkek ya da dişi değildir. Her iki cinsiyetinde özelliklerini taşıdığına inanılır. Uranüs'ün homoseksüelliğe olan eğilimi diğer burçlara oranla Kova'da çok daha fazladır. Astroloji bize Uranüs'ün tarafsızlığından bahseder bu durumda fizikselliğin ötesine geçmiş yaratıcılığını özgür biçime kullanmaktadır. 

URANÜS' ün SEMBOLÜ

Uranüs'ün Astrolojik sembolünü incelediğimizde içinde pek çok gezegene ait sembolleri görürüz. Yarım Ay şeklindeki iki eğri sanki bir anteni anlatır biçimde, Haçın yani maddi dünyanın iki yanında durmaktadır. Dairesel çizgiler ruhsal olanı anlatırlar. Bu bakımda Uranüs'ün sembolünde ruhsal olan maddi olanın hemen yanında yer alarak ona aracılık etmekte son derece subtil ( Maddenin insanın 5 duyusu ile algılayamadığı) sezgiye açık bir ifade sergilemektedir. Sembolün alt kısmında yer alan daire Mars'ın dairesi gibidir. Bu yüzden Uranüs'te de Mars'ın kendini öne çıkartan iddialı doğası vardır. İki yana açık daireler geniş perspektifi modern insan algısının büyük hacmine işaret eder. Herkesin horoskopunda bağımsızlığı temsil eden kurallar çiğnenmek içindir diyen olayların üstesinden gelmek için hür iradenin gerekli olduğunu söyleyen ihtilalci olduğunuz bir yer vardır işte Uranüs haritanın bu kısmı ile ilişkilendirilir. Uranüs başkaldırı ve değişim sembolüdür, Yenilik idealizm ve bireysel özgürlüğü temsil eder. Andreas Cellarius ilk kez 1660 yılında Harmonia Macracosmica'da yayımlanan kozmos tasviri 2nci yy astronomu Ptolemeus'un Dünyayı kozmosun merkezine yerleştirdiği sistem temelinde gelişmiştir. Cellarius, tasvirinde gezegenleri tanrılar olarak betimlemek amacıyla da her bir planeti gösteren işaretler kullanmıştır. Bu tür işaretlere hem astroloji hem de simyada başvurulmuştur.

Uranüs'ün başladığı yerde Satürn biter. Kitlesel kültürel norm ve standartları sembolize eden Satürn kişisel ego bilincinin sınırlarını belirler. (Freud'cu ifadeyle bir çeşit kültürel ''Süper Ego'dur'' Dolayısıyla Satürn katı ve kasılmıştır. Buna karşılık Uranüs devrimci güdüleriyle bu eski yapıyı parçalayıp geçmeye çalışır ve Satürn'e özgü sınırın katılığı onun çatlayarak dağılmasına sebep olur. Uranyen kuvvetlerin psikolojik ifadelerinin deneyimi yaşayan kişi tarafından anlaşılması kolay olup yeniliğe açık bir akıl içinde son derece enerji vericidir. Kadim astrolojide Merkür planeti Tanrıların habercisi olarak bilinirdi ve bu terim Rudhyar'ın Satürn ötesi planetleri ''Galaksinin büyük Elçileri'' Olarak tanımlamasını çağrıştırmaktadır O çağlarda Merkür insanlardaki yaratıcı özellikle özdeşletirilmişti. Bildiğimiz kadarıyla eski Astrologların Uranüs'ten haberi yoktu. Fakat simyacılar rasyonel akıl (Modern Astrolojide Merkür'ün birincil anlamı) seviyesinden daha derin bir yaratıcı fonksiyonun varlığından haberdardılar. Simyacılar bu yaratıcı aktiviteyi Merkür'ün karşıtları birleştiren Okült manasıyla birleştirdiler. Günümüz modern bakış açısıyla değerlendirdiğimizde aslında Uranüs'ün etkisini tarif etmeye çalıştıklarını, ama deneyimleyemedikleri şeyi o sırada tam olarak ifade edecek planet sembolü olmadığını düşünebiliriz. Dane Rudhyar Triptych isimli eserinde Uranüs'ü '' Evrensel ruhun yaratıcı gücü'' Olarak tanımlamaktadır. Ruhdhyar Uranüs'ün kişisel başkalaşma şekil değiştirme aşamasını ifade ettiğini ve başkalaşıma uğrayan kişinin Evrensel Aklın ortaya çıkması için bir odak haline geldiğini belirtmektedir. Ayrıca Uranüs'ün Tanrının sesi yani kadim Hint geleneğine göre her mekanı kaplayan mistik sesin yaratıcı gücü olduğunu söylemektedir. Uranyen bağlantıda rastlanan olağanüstü hızlı algılamada bu evrensel aklın gücü izlenebilmektedir. Bu durum ise psişik algılamadaki artış sonucu başka boyutlardan bilgi ve iç görü elde etme yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Uranüs sezgisel iç görüyü ve rasyonel süreci zaman ve uzay sınırlarının ötesine uzatmayı temsile eder. Uranüs enerjisinin kişiyi yönelttiği deneme arzusu insan bilgisine aslında hiç sınır olmadığını sezen bu iç duygusundan gelmektedir. Kişinin hayatı daha kapsamlı anlayabilme kapasitesine sahip olduğu ve geleneksel aklın koyduğu kısıtlamalara rağmen bu bilgiyi öğrenme hakkı olduğu içsel inancından kaynaklanır. Doğal olarak pek çok Uranyen kişi keşif ve heyecanına öylesine kapılır ki, Tavır ve fikirlerinde aşırı uçlara gider ve bu durumda fanatizm geleneklere karşı çıkma ve inatçılıkla suçlanır. Uranyen insanlardaki bu sezgi mantığa aykırı bir şey değildir. Yaklaşık 30 yıl önce Grand Lewi Uranüs'ün mantıklı bir şekilde çalıştığını ancak bu mantık tarzının çok hızlı olması sebebiyle sezgi gibi göründüğünü söylemiştir. Lewi ayrıca Uranüs' ün algının bilinç üstü aklın alanına uzanmasını temsil ettiğini ve bunun evrensel aklın bilginin arketipsel düzeyiyle bağlantı kurma yeteneği olarak kabul edilebileceğini yazmıştır. Kişi bir kez Satürn'ün sınırlarını aşıp Uranüs ve Neptün'ün kapsama alanına ulaştığında bütün ikilikler sınırlı mantık'tan kaynaklanan bütün zıtlıklar ve bütün varoluş ayrılıkları ortadan kaybolmaktadır. Bu noktada Uranyen algılama şeyleri '' ya veya'' yerine '' ve her ikisi'' şeklinde ortaya çıkacaktır. Diğer bir deyişle materyalistik mantıklı aklın zıtlık olarak algıladığı şeyler o anda yaşamın bütünlüğünün anlaşılabilir parçaları olarak algılanır. Uranüs'ün horoskopta bulunduğu ev bize bu kişinin uyandırıcı gücü deneyimlediği ve kullandığı ani değişikliklerin iç görülerin ve giderek artan kişisel özgürlük ihtiyacının en çok hissedildiği yeri gösterir. Bu ev kişinin alışılagelmiş ifade tarzından uzaklaşacağı ve gelenekleri ve gereksiz engelleri reddeceği yeri gösterir. Eğer Uranüs köşe bir evde ise kişi geleneklere aykırılığını belirgin ve dinamik bir şekilde yaşamak için çok güçlü bir dürtü hisseder. Buna karşılık eğer Uranüs halef ya da son evlerdeyse kişi dış görünüş itibariyle geleneksel bir görüntüyü korurken, Devrimci ya da geleneklere aykırı olma dürtüleri aynı güçte olsa bile bunları günlük yaşamında daha yumuşak bir uslupla ifade eder.

URANÜS EVLERDE

URANÜS 1. EVDE

Anahtar sözcük: Eksantrik

Orijinal bilimsel bağımsız bir insansınız Yasaları yapar ya da yıkarsınız. Görüntünüz ve içgüdüleriniz ileride sizi alanınızda bir lider yapar.

URANÜS 2. EVDE

Anahtar Sözcük: Değişken

Pek çok mali inişler ve çıkışlar yaşarlar. Az bir sabit gelire sahiptirler Başkalarının yanında çalışmak yerine kendi işlerinde başarılı olabilirler.

URANÜS 3. EVDE

Anahtar Sözcük: Mucit

İyi bir zamanlamayla bir dahi olabilirler. Çok yaratıcı ve bilimseldirler.

URANÜS 4. EVDE

Anahtar Sözcük: Göçebe

Oturdukları yerde değişiklikler ev yaşamlarında iniş çıkışlar olabilir. Belki anneleri değişik  bir insan ya da ailelerinden biri onları  yanlış anlar. Her nasılsa sıra dışı bir geçmişe sahiptirler.

URANÜS 5. EVDE

Anahtar Sözcük: Farklı

Romantik ve alışılmamışa tutkundurlar. Alışılmışı redderler ve sıradan olan hiçbir şeyi sevmezler çok yaratıcı insanlardır.

URANÜS 6. EVDE

Asabi ve kendi yöntemleriyle  hareket etmekten hoşlanan insanlardır. Harika ilmi yeteneklere sahiptirler. Çalışma hayatlarında kendilerini acımasızca bitkin düşene kadar zorlayabilirler.

URANÜS 7. EVDE

Anahtar Sözcük: Değişken

Farklı bir eş ya da alışılmadık türden bir beraberlikten hoşlanırlar. Belki de bir anlık kararla evlenip yine aynı hızla boşanabilirler. Çok bağımsızsızdırlar.

URANÜS 8. EVDE

Anahtar Sözcük: Deneysel

Başkasının parasını idareyle ilgili sıra dışı yöntemleri olabilir. Beklenmedik gelişmelerden fayda sağlayabilirler. Metafiziksel güce sahiptirler. İhtiyaçlarını anlamayan ya da cevap vermeyen insanları sevme eğilimindedirler.

URANÜS 9. EVDE

Anahtar Sözcük: Bağımsız

İcat eden kaynak bulan bağımsız ve maceracı bir kişilikleri vardır. Ütopik bir görüşe sahiptirler. Yasal sorunlarında beklenmedik dönüşler yaşayabilirler.

URANÜS 10. EVDE

Anahtar Sözcük: Farklılaşmış

Bir sebep varsa gerçek bir savaşçıdırlar. Vizyonunuzla ve eski şekilleri değiştirme yetenekleriyle dünya ilişkilerinin vazgeçilmez bir lideri olabilirsiniz.

URANÜS 11. EVDE

Anahtar Sözcük: Duygusallıktan uzak

Arkadaşları garip ve orijinal olabilir. Yaşamda ilginç amaçlara sahiptirler. Çabuk arkadaş edinirler fakat yakın ilişkilerden uzak dururlar. İki tür arkadaşları olacaktır. Sanatsal bohem ''Uranüs grubu'' ve daha klasik ''Satürn gurbu''arkadaşlar.

URANÜS 12. EVDE

Anahtar Sözcük: Medyum

Alışkanlıkları ve tabuları yıkmayı arzularlar.  Bilinçaltlarındaki çözülmemiş sorunlar hayatlarını güçleştirebilir. Entelektüel mistik ve sır dolu  insanlardır.

URANÜS BURÇLARDA

Uranüs ya da bir başka gezegenin zorlayıcı açılarında iyi ya da kötü gibi kavramlar kullanmak yerine, Bu zor aspektlerle mevcut konum şuna neden olabilir gibi yorumlarda bulunmuyoruz?

URANÜS KOÇ'TA

Anahtar Sözcük: Yönetici

Alakalı oldukları her alanda öncü olurlar. İstekli bağımsız kaynak yaratabilen ve kaynakları doğru kullanabilen bir yapıdadırlar. Uranüs zorlayıcı aspektler aldıysa asi tahammülsüz kendine güvensiz fanatik bir yapı ortaya çıkabilir. Bu kuşakta doğanlar risk almayı öne çıkmayı ilke edinen insanlardır. Uranüs 1927 1935 yılları arasında Koç burcunda bulundu şimdi ise 2011 2019 yılları arasında Koç burcundaki seyrini sürdürecek.

URANÜS BOĞA'DA

Anahtar Sözcük: Gelişmeye açık ( Uranüs boğa burcunda düşüştedir)

Finans dünya kaynakları ve ekonomik reformlar için fikirlerle dolup taşırlar. Uranüs'ün zor aspektleri evlilik ve aşk ilişkilerinde üzüntü ve güçlüklere sebebiyet verir. Uranüs Boğa burcunda en son 1935 1941 yılları arasında bulundu. İkinci dünya savaşı bu dönemde meydana geldi. Bu dönem maddi güvenin ve huzurun yıkıldığı savaş sürecine denk düşer. Radikal Uranüs muhazafakar Boğa burcunda çok rahat edemeyecektir. Gelecekte 2018 2025 yılları arasında Uranüs Boğa burcundaki seyrini devam ettirecek.

URANÜS İKİZLER'DE

Anahtar Sözcük: Akılcı

Yaratıcı ve orijinal bir kişiliğe sahiptirler. Eğitim medya iletişim ve elektronik alanlarda farklı yaklaşımları vardır. Uranüs zorlayıcı aspektler aldıysa huzursuz bir yapıya sahip olurlar ; bir fikri sonuna kadar sürdürmekte zorlanırlar. Parlak ve hızlı İkizler burcunda Uranüs zihinsel dehasını çok daha kolay ortaya koyar.  Farklı görüşlere açık eğitim alanında yenilikçi ve otoriteler özellikle eğitmenleri sorgulayan bir kuşaktır. Uranüs İkizler enerjisini taşır. Bu enerjide doğan kuşak bilim teknoloji ve metafiziğe yepyeni enerjiler getirmiştir. Uranüs İkiler burcunda en son 1942 1949 yılları arasında bulundu. Gelecekte 2026 2033 yılları arasında  İkizler burcundaki seyrini devam ettirecek.

URANÜS YENGEÇ'TE

Anahtar Sözcük: Farklı

Ev ve evlilik konusunda farklı bir tutum sergileyerek özgürlüklerini ararlar. Karmaşık aspektler ciddi duygusal iniş çıkışlara sebep olabilir. Duygularında hassas tepkileri mantık dışı olabilir. Güven içinde olmayı ve ailevi değerlere ilişkin değişiklikleri savunan kuşaktır. Uranüs bu burçta tedirgin ve huzursuz olabilir. Sezgiler dikkat çekicidir. Özgürlük ve aile değerleri arasında ikilem söz konusudur. Uranüs en son 1949 1955 yılları arasında Yengeç burcundaydı. Gelecekte 2033 2039 yılları arasında Yengeç burcu seyrine devam edecek.

URANÜS ASLAN'DA

Anahtar Sözcük: Serbest ( Uranüs Aslan burcunda düşüştedir.)

Aslan'daki Uranüs' de doğan kişilerin tipik özelliği aşka serbest bir yaklaşım ve yeni artistik ifadelerdir. Zorlayıcı aspektler varsa ben duyguları baskın sıra dışı ve farklı olmayı seven iş disiplini kurmayı yapmakta zorlanan oldukça yıkıcı kişiler olabilirler.  Uranüs Aslan burcunda romantik eğilimlere canlılık ve cesaret yaratıcı ifadeye büyük özgürlükler getirmiştir. Uranüs en son 1956 1962 yıllarında Aslan burcunda bulunmuştur. Gelecekte Uranüs 2039 2046 yılları arasında Aslan burcu seyrine devam edecek.

URANÜS BAŞAK'TA

Anahtar Sözcük: Araştırmacı

İş yaklaşımları orijinal ve çoğu insanın kabulünü kolaylıkla kazanabilen kişilerdir. Yapıları çalışkan yaratıcı ve insancıldır.. Karmaşık aspektlerle çok fazla yükün altına girebilir ve alışılmadık sağlık problemleri yaşayabilirler. Modern teknolojinin ve bilgisayarların üretim alanına uygulanması bu dönemde gerçekleşmiştir. İlk açık kalp ameliyatı Uranüs Başak burcundayken gerçekleştirilmiştir. Merkür Burcu Başak'ta Uranüs detaylardan orijinal sonuçlar çıkarabilme yeteneğiyle birlikte, yüksek gerginlik taşıyan bir jenerasyon getirdi. Uranüs en son 1962 1969 yılları arasında Başak burcundaydı. Gelecekte 2046 2052 yılları arasında Başak burcu seyrini sürdürecek.

URANÜS TERAZİ'DE

Anahtar Sözcük: Reformcu

İnsanların motivasyonlarına önem veren ve adalet için yeni yollar arayan bir karakterleri vardır.. Karmaşık aspektlerde sorumluluk almada gönülsüz davranıp aşırı bağımsız olabilirsiniz.  Uranüs'ün Terazide olduğu dönemlerde evlilik kurumu büyük değişiklik yaşamış boşanma oranı hızla artmış özgürlük ve ilişkiler sorgulanmıştır. Sosyal bilinçte yükselme oluşmuş ilişkileri yönlendiren hukuki konular değişim göstermiştir. Aynı zamanda politikada doğruluk ve dürüstlük teması da öne çıkmıştır. Uranüs en son 1969 1975 yılları arasında Terazi burcunda bulunmuştur. Gelecekte 2052 2058 yılları arasında Terazi burcu seyrine devam edecektir.

URANÜS AKREP'TE

Anahtar Sözcük: Kararlı ( Uranüs Akrep burcunda yükselimdedir.)

Duyguları yoğun, büyüleyici ve dinamik kişilerdir. Seksapelleri  yüksektir. Zor aspektler intikamcı ve asi tavırlar geliştirebilir. Cinsel devrim bu dönemde yaşanmıştır. Uranüs Akrep'te aşırılıkları cinselliğe ve duygusal paylaşıma ait konuları ve büyük güçlerin kullanılmasını gündeme getirmiştir. Gücün ve cinselliğin kullanımı çok daha tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bu kuşak 2020 ler de dünyada hakimiyet kuracaktır. Uranüs en son 1975 1981 yılları arasında Akrep burcunda bulunmuştur. Gelecekte 2059 2065 yılları arasında Akrep burcu seyrine devam edecek.

URANÜS YAY'DA

Anahtar Sözcük: Gelişmeci

Bu kuşak dini konularda özgürlük arayan sosyal normları sorgulayan Kültürel ve akademik alanda değişimi simgeleyen kuşaktır. Alışılmamış olana açık düşünürler ve dini konularda reformları savunan kişilerdir. Parapsikolji metafizik gibi alanlarda bilimsel amaca yönelik eğilim gösterirler. Karmaşık aspektlerde ani kararlar alan çok çabuk heyecanlanan hatta asi bir kişilik olabilirler. Uranüs en son 2065 2071 yılları arasında Yay burcunu ziyaret edecek.

URANÜS OĞLAK'TA

Anahtar Sözcük: Yapıcı

Bu dönemde tarihte büyük yapılar yıkılmış ve devletler ani dönüşümlere girmiştir. Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler birliğinin dağılması bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu kuşak devlet yönetimi ve iş hayatında yeni teknolojileri açıklar. Parlak fikirleri ile  onları çekici ve heyecan verici doğal bir lider yapıyor. İç güdüleri  ve beklentileri eski gelenekleri alıp yerine yeni ve farklı olanı yerleştirmelerini sağlıyor. Gelenekçi oğlakla değişim gezegeni Uranüs arasında bazı terslikler vardır. Bu durumu dengeleyemezlerse huzursuz ve aşırılıklara kaçan kişiler olabilirler. Uranüs en son 1988 1995 yılları arasında Oğlak burcunda bulunmuştur. Gelecekte ise 2072 2079 yılları arasında Oğlak burcundaki seyrini devam ettirecektir.

URANÜS KOVA'DA

Anahtar Sözcük: İnsancıl (Uranüs kovada yükselimdedir.)

Bu dönemde dünyada globalizasyonu hızlandırdı ve haberleşme teknolojisini tamamen dijital hale getirdi. İleri teknoloji hayatımızın kaçınılmaz bir parçası oldu. Ev bilgisayarlarından internete mobil telefonlara kadar pek çok alanda toplumsal dinamizm büyük bir hız kazandı Bireysellik kardeşlik duygusu büyük toplumsal hareketlere dönüştü. Uranüs kendi içinde güçlü yaratıcı ve bilimseldir. Liderlik yetenekleri tartışılmazdır. Zor aspektlerle sıra dışı ve isyankar olabilirler. Uranüs en son 1995 2003 yılları arasında Kova burcundaydı, Gelecekte ise 2080 2087 yılları arasında Kova burcundaki seyrini devam ettirecek.

URANÜS BALIK'TA

Anahtar Sözcük: Görünürlük

Uranüs'ün bu burçta olduğu dönemlerde dini konularda reformlar, tıpta reformlar ''Balık ve Başak'' ruhsal alanda yeni bilinçler sezgileri ve ESP'yi içeren buluşlar aynı zamanda uyuşturucu ilaçlar ve tıp alanında hareketlenme dikkat çekicidir. Bu kuşakta doğanlar hayatın gizemlerine açık bilimsel alanda sezgilere son derece açık kişilerdir. Uranüs Balıkta insanlık bilincinin sınırlarını genişletecektir. İç güdüleri kuvvetli idealist ve mistik eğilimleri olan bir insanlardır.  Sinir sistemleri çok hassas kişilerdir Uranüs en son 1919 1927 2003 ve 2010 yılları arasında Balık burcunda olmuştur. Gelecekte ise 2088 2095 yılları arasında Balık burcu seyrine devam edecektir.

Uranüs Burçlarda ve Evlerde


46 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kişisel Gelişim - Bilinçaltı teknikleri

Kişisel Gelişim - Bilinçaltı teknikleri Bilinçaltı Zihinsel Teknikler İyileştiren şey nedir? İyileştirici güç nerededir ve nasıl kullanılabilir? Bunlar hepimizin merak ettiği, hayati derecede önem taş

Su Burçlarındaki Gezegenler

Su Burçlarındaki Gezegenler Su burçları  (akrep , balık , yengeç) Su evlerindeki gezegenler gizli veya bilinçaltı seviyelerde nele­ rin olup bittiğini gösterirler; bu yaşamda -uzak geçmişten kay

Comments


bottom of page