top of page

Melekler: Mitoloji, İnançlar ve Enerji Varlıkları Üzerine Bir Bakış

Astrolojideki her burcun enerjisi, aynı zamanda meleksel bir enerjiye sahiptir. Astrolojide bu enerjiler, gözle görülür bir şekilde melek-i kuvve veya Arapça tabiriyle melek enerjisi olarak ortaya çıkar. Yer çekimi kanunu, dünyanın dönüşü ve diğer fiziksel yasalar, bu enerjileri ayakta tutan güçlerdir.


Klasik din literatüründe melekler hakkında öğrendiğimiz tanımlar bulunmaktadır. Küçükken cami hocama meleklerin ne olduğunu sormuştum ve bana "melekler nurdan yaratılmış varlıklardır" şeklinde cevap vermişti. Ancak nurun ne olduğu konusunda da farklı yorumlar bulunmaktadır. Bazıları beyaz ışık veya floresan gibi şeyler olarak tanımlarken, bazıları da ateşin koruyla beyaz ışık arasındaki farkları anlatır. Röntgen ışığı, manyetik çekim kuvveti ve yer çekimi gibi kavramlar da nur olarak kabul edilebilir mi sorusu da akla gelmektedir.


Ayrıca çizgi filmler ve eski Yunan ve Roma mitolojisinde, kanatlı melek figürleri bilinçaltımıza yerleşmiştir. Hatta ruh denildiğinde bile sevimli hayalet Casper akla gelir. Meleklerin kanatlı, antenli, özellikle kız veya çocuk şeklinde sembolik olarak tasvir edilmesi gerçek melekleri mi temsil eder yoksa sembolik anlatımlar mıdır? Eski uygarlıkları incelediğinizde, özellikle Sümerler ve sonraki dönemlerde Yunan ve Roma mitolojisinde, deniz tanrısı Neptün, bereket tanrısı Ceres, zaman tanrısı Kronos gibi birçok ibareye rastlarsınız. Bu tarihsel kavimlerin meleklere tanrı dediklerini ve tanrılara da tanrı dediklerini görürsünüz. Bu karmaşık yapıda çoktanrıcılık ortaya çıkmıştır. Aristoteles'in "Peri Psyche" adlı eserinde çoktanrılı dinleri reddettiğini ve tek bir yaratıcıya inandığını ifade eden cümlelerine de rastlanabilir. Bazen M.Ö. 300-500 yılları arasında yaşamış olan Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi düşünürlerin birer peygamber olup olmadığı da düşündürücüdür.


Melekler konusunda yanlış mitolojik anlatımlardan ziyade Kuran'a bakıldığında bize ikazda bulunulur. Bakara Suresi'nde meleklere cinsiyet atfedilmemesi gerektiği konusunda uyarılar bulunmaktadır.


Peki meleki kuvve ne anlama gelir? Gözle göremediğimiz, ancak varlıklarından emin olduğumuz bilinçli ve enerjisel varlıklardır. Meleki kuvveler sadece ruhsal veya spiritüel değil, aynı zamanda fiziksel dünyada da algılanmalıdır. Örneğin yer çekimi kuvveti bir meleki kuvvedir. Suyun kaldırma kuvveti bir meleki kuvvedir. Gezegenlerin gökyüzündeki hareketleri de meleki kuvvelerle gerçekleşir. Günümüzde artık kuantum fiziğinin keşfiyle madde-enerji ilişkisi daha iyi anlaşılmaktadır.


Tarihsel olarak, Osmanlı döneminde yaşamış olan Takuyiddin Er Raşid isimli müneccim başına haksızlık yapılmıştır. Kendisi meleklerin etek altını gözMeleklerin enerjisel varlıklar olduğu düşünülürken, bunun bilimsel bir kanıtı bulunmamaktadır. Melekler genellikle dini ve mitolojik inanç sistemlerinde yer alan varlıklar olarak kabul edilir ve bu inançlara göre farklı özelliklere sahip olabilirler. Ancak, bilim açısından meleklerin fiziksel varlıklar olduğunu veya enerji olarak algılanabileceklerini söylemek doğru olmaz.


Dini inançlarda meleklerin kanatlı olarak tasvir edilmesi veya çocuk şeklinde betimlenmesi sembolik anlatımlardır ve farklı anlamlar içerebilir. Bu sembolik betimlemeler, meleklerin saf, koruyucu veya güçlü olduğunu vurgulamak için kullanılabilir.


Kuantum fiziği veya diğer fiziksel yasalar, meleklerin varlığını veya etkisini kanıtlamak için kullanılan araçlar değildir. Bilim, gözlemlenebilir ve tekrarlanabilir deneylerle kanıtlanabilir ve ölçülebilir verilerle desteklenir. Meleklerin varlığı veya enerjisi, kişisel inançlar ve dini deneyimlerle ilgili bir konudur.


Sonuç olarak, meleklerin enerjisel varlıklar olduğunu söylemek dini veya kişisel inançlara dayalı bir yaklaşımdır. Bilimsel olarak, meleklerin varlığı veya enerjisi hakkında kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Meleklerin doğası ve özellikleri, farklı dini ve mitolojik inanç sistemlerine göre değişiklik gösterebilir.


Astroarif akademi öğrencisi Arif Aydın


11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Sirrius Yıldızı Ve Dogon Kabilesi

Sirrius Yıldızı Ve Dogon Kabilesi Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan Dogon yerlilerinin mitolojisinde Sirius yıldız sisteminden Dünya gezegenine "gönderilenler"i ifade eden bir terimdir. Nommo'nun gemisi te

GNOSTİSİZM

GNOSTİSİZM Gnostisizm, eski Mısır ezoterizmini, eski Yunan ezoterizmini (Platon, Pisagor), İbrani tradisyonlarını, Zerdüştçülüğü, bazı Doğu geleneklerini ve dinlerini, Hıristiyanlığı eklektik bir tutu

Comments


bottom of page