top of page

Karmik Burçlar

Karmik Burçlar

On iki burcun karma ve dönüşüm ile bağlantılandırılabilecek çeşitli özelliklerini burada tartışmak gereksiz. Her burç için hangi derslerin öğrenilmesi ve yeni yaklaşımların geliştirilmesi gerekti­ğini anlatan çok sayıda oldukça kaliteli kitap var.* Ama burada bu burçlardan üç tanesinin bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum: Başak, Balık ve Akrep. On iki burç içinde, karma ile açıkça ilişkilendirilebilecek krizlerle en belirgin alakalı olanlar bu üç tanesidir. Genellikle Başak ve Balık insanları (yani sadece Güneş'i bu burçta olanlar değil, haritalarında bu burçlarda aşırı vurgu olanlar) kendi paylarına düşenden fazlasını taşımak durumunda kalır gibidirler; zor ve sıkıcı işler ve görevler (Başak) ve duygusal karışıklık ve ya­nılgı (Balık). Bunun sebebi bu burçların kişisel gelişimin kritik safhalarını, kişinin kendi eylemleri veya tavırlarının meyvaları ile karşılaştığı evrim ve gelişim safhalarını temsil etmeleridir. (Onikinci burç olan Balık'ın bütün yaşam döngüsünün sonuna işaret et­tiğini ve Başak'ın da hasat burcu olduğunu hatırlayın!) Her iki burç da daha ileri bir gelişime hazırlık olarak bir arınma işlemini sembolize ederler. Başak egonun ve aşikar davranışların arkasında yatan kişisel güdülerin saflaştırılması, Balık ise yüzyıllar boyunca birikmiş olan duyguların ve zihinsel imajların arıtılması ile alaka­lıdır. Akrep burcu özellikle karma ile ilişkilendirilebilir, çünkü ge­lişimin bu evresinde kişinin gerçek arzuları ile dürüstçe yüzleşme­si ve onların ayrılmaz parçası olan gücü anlaması gerekir. Kuvvetli Akrep vurgusu olan birçok kişinin gizemlere, okülte, deneyimin "yasak" alanlarına ve ölüm ötesi konulara yoğun ilgi duymasının sebebi budur. Bu insanlar benliklerinin en olumsuz özellikleriyle bağlantı halindedir ve başkalarına güven duymamaları kendi duy­ gularının ne kadar güvenilmez ve kendi güdülerinin ne kadar acı­ masız olabileceğini bilmelerindendir. Doğal olarak diğer insanların da aynı güdülerle hareket ettiklerini varsayarlar. Akrep, ölüm ve yeniden doğumun burcudur ve doğum haritasında Akrep vurgu­ lanmış olan bir kişi sırf alışkanlıkları gereği eski, zorlayıcı arzula­rına tutunmak ile en içsel benliğinin yeniden doğma arzusu arasın­ da kalır. 

15 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kişisel Gelişim - Bilinçaltı teknikleri

Kişisel Gelişim - Bilinçaltı teknikleri Bilinçaltı Zihinsel Teknikler İyileştiren şey nedir? İyileştirici güç nerededir ve nasıl kullanılabilir? Bunlar hepimizin merak ettiği, hayati derecede önem taş

Su Burçlarındaki Gezegenler

Su Burçlarındaki Gezegenler Su burçları  (akrep , balık , yengeç) Su evlerindeki gezegenler gizli veya bilinçaltı seviyelerde nele­ rin olup bittiğini gösterirler; bu yaşamda -uzak geçmişten kay

Comments


bottom of page