top of page

Karma yasası 3

Karma yasası 3

Satürn

Genellikle "Karmanın Efendisi" olarak adlandırılan Satürn, bazı astrologlar tarafından kimi kişilerin yaşamlarındaki ana kar­mik sorunun simgesi olarak nitelendirilir. Satürn planetine doğum haritasında kişisel karmanın bir açısını sembolize eden tek unsur olduğu için değil, Satürn'ün yeri ve açıları gerilim ve acıyı en faz­ la deneyimleyeceğimiz yer olduğu kadar, en özel ve yoğun sınavla­rımızla karşılaşacağımız yeri de gösterdiği için "Karmanın Efendi­ si" denmiştir. Ve popüler karma kavramına göre karma sıkıntı ve­ rici ve olumsuz bir şey olduğuna göre, Satürn deneyimleri çoğun­ luk tarafından "karma" eylemiyle özdeşleşmiş gibi görülmektedir. Bu tabii ki çok basit bir ifade olduğu kadar aynı zamanda gerçek­ te ne olduğunun yanlış yorumlanmasıdır. Doğum haritasında Sa­ türn'ün (özellikle ev pozisyonuna ve kavuşum, kare ve karşıt açıla­ rına uygun olarak) özellikle odaklanılacak "zor" karmamızın nere­ de olduğunu gösterdiğini söylemek daha doğru olabilir. Satürn'ün bu meydan okuyan açılan yaratıcı enerjimizin akışını engelleyen eylem ve düşüncenin kemikleşmiş alışkanlık kalıplarını gösterir. Böyle bir açı şimdi disipline etmemiz ve yapıcı kanallara tekrar yönlendirmemiz gereken, geçmişte yanlış kullanılmış bir yetenek veya gücü gösterebilir. İşte bu alanda yaklaşım ve tavırlarımızda köklü bir ayarlama gereklidir. Böyle bir açı (ve bu aynı zamanda daha az önemle 150 derecelik, yarım-kare ve yarı-altmışlık açılara da uygulanabilir) iç geriliminden büyük bir enerji üretir; ve biz bu enerjiyi farkındalığımızı arttırmakta ve yaratıcılık geliştirmekte kullanabiliriz. Satürn şekil ve yapı planetidir ve Satürn'le yakın açı­ da olan bir planetin sık sık yeni bir ifade şekli gerektirdiğini görü­rüz. 

Yine de Satürn doğum haritasında yaşamımızda karşılaşacağı­ mız engellerin tek göstergesi değildir. Hemen hemen her aşırı vur­ gu, cansızlık veya özellikle gerilimli birleşimler -hangi gezegeni kapsadığı önemli değildir- gelişim ve büyüme için Önemli bir ihti­yacı vurgulayabilirler. Fark edilmesi gereken öncelikli şey hayatın maksatlı olduğu, ve bu çeşit zorluklarla olumlu bir sebepten dolayı karşılaştığımızdır.  Arthur Ford'un dediği gibi:

"Fiziki gövdede engeller büyüdükçe ruh için karmik borçları (kul hakkı) ödemek ve daha hızlı tinsel büyümeyi başarmak için fırsatlar artar. Engeller eğer başarıyla üstesinden gelinirse adım taşları­ dır ve nefsi bedendeki fiziki engelleri neşeyle karşılayan ve üs­tesinden gelen ruh, her şeyi yaşam içinde dünyevi rahatlık stan­dartlarına uyan başka bir ruha göre daha hızlı büyür. Ödül fi­ziksel formda değil tinsel gelişimdedir ve fiziki bir yaşam süre­ cinde üstesinden gelinen engeller ne kadar fazla olursa, karak­terinde kalan kaba noktaları törpülemek için fiziki forma geri dönme gereği o kadar azalır. 

Karma yasası 3

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kişisel Gelişim - Bilinçaltı teknikleri

Kişisel Gelişim - Bilinçaltı teknikleri Bilinçaltı Zihinsel Teknikler İyileştiren şey nedir? İyileştirici güç nerededir ve nasıl kullanılabilir? Bunlar hepimizin merak ettiği, hayati derecede önem taş

Su Burçlarındaki Gezegenler

Su Burçlarındaki Gezegenler Su burçları  (akrep , balık , yengeç) Su evlerindeki gezegenler gizli veya bilinçaltı seviyelerde nele­ rin olup bittiğini gösterirler; bu yaşamda -uzak geçmişten kay

Comments


bottom of page