top of page

Karma yasası 2

Karma yasası 2

Böylece, hepimizin yüzleşmesi gereken bazı karmik etkiler ol­ duğunu görebiliriz; ektiğimizin meyvalarını biçmemiz gerekir. Astroloji bağlılıklarımızın, problemlerimizin, yeteneklerimizin ve zihinsel eğilimlerimizin bir izdüşümünü bize sunarak, sadece kar­ mamızın ne olduğuna dair özel bir farkındalık sağlayıp, içteki ve dıştaki bu yüzleşmelerle başa çıkmamıza yardım etmekle kalmaz, aynı zamanda bu karmanın üzerine çıkarak bir bakış açısı kazanma­ ya başlama yolunu da gösterir. Kişisel doğum haritasının geçmişte yaptıklarımızı yansıttığı fikri Edgar Cayce'in 5124-L-l no'lu psi­ şik okumasında da doğrulanmaktadır:

"Planetler, yıldızlat işaretleri, mevsimleri Ve yılları başlangıç­ tan beri göstermektedir ve birçok kişi evreni uzun uzadıya dü­ şünmekle onlarla olan yakın ilişkisini bulabilir. İnsanoğlu Tan- rı'nın yaratıcılıkta yardımcısı olmuştur. İnsan yıldızların konu­ muna göre iyi ya da kötü olarak nitelendirilemez; ama yıldızla­ rın konumu insana maddesel görünüme girme fırsatı verildiği dönemlerde kişinin Tanrı'nın dünyadaki eylemleri ile ilgili ne­ ler yaptığını gösterir."

Bundan dolayı doğum haritası güçlerimizin geçmişte yarattct ya da hatalı kullanımını gösterir. Eğer bir insanın akıl ve irade gü­cü olduğu fikrini kabul ediyorsak, doğum haritasında görüldüğü haliyle kaderimiz, alın yazımız ve problemlerimizden sorumlu oldu­ ğumuz fikrini kabul etmemiz gerekir. O zaman daha da ileri gide­rek doğum haritasının sadece karmayı gösterdiğini bile söyleyebili­riz. Doğum haritasındaki her şeyin doğrudan doğruya geçmişteki hareketlerimiz, başarılarımız ve arzularımızdan kaynaklandığı düşü­ nülebilir. Birçok yazıda sadece Satürn için "karmanın planeti" den­ mişse de bu aşırı bir basitleştirmedir. Çünkü, astrolojiye "karmanın bilimi" demek yanlış olmaz; yani kişinin sorumluluklarının kesin­ likle doğru bir şekilde farkına varması ve kabullenmesi yoludur.

Doğum Haritasının Özel Unsurları

Doğum haritası yorumunda hemen hemen bütün unsurlar karmik veya karmik anlama sahip olarak düşünülebilirler. Bunun­ la birlikte, bu tür incelemelerde özel bir dikkat göstermemiz gere­ ken bazı belirli astrolojik unsurlar vardır. Bunların çoğundan kita­ bın ileri bölümlerinde daha detaylı bahsedilecektir, fakat odaklanı­ lacak belirli şeylerden kısaca burada bahsedilmesi gerekiyor. 

Karma yasası 2

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kişisel Gelişim - Bilinçaltı teknikleri

Kişisel Gelişim - Bilinçaltı teknikleri Bilinçaltı Zihinsel Teknikler İyileştiren şey nedir? İyileştirici güç nerededir ve nasıl kullanılabilir? Bunlar hepimizin merak ettiği, hayati derecede önem taş

Su Burçlarındaki Gezegenler

Su Burçlarındaki Gezegenler Su burçları  (akrep , balık , yengeç) Su evlerindeki gezegenler gizli veya bilinçaltı seviyelerde nele­ rin olup bittiğini gösterirler; bu yaşamda -uzak geçmişten kay

Comments


bottom of page