top of page

Karma yasası 5 | Karmik Astrolojide Açılar devam

Karma yasası 5 | Karmik Astrolojide Açılar devam


Gerilimli açılarla ilgili zaman içinde daha fazla özen gösterme­ ye başladığım bir diğer faktör de en yüksek gerilim alan planetle­ rin bulunduğu element veya elementlerdir. Gerilimli açılar doğa­mızı arıtmayı, ayarlamalar yapmayı ve yeni yaklaşımlar geliştirme­yi öğrenmemiz gereken alanlar olarak kabul edilebileceğine göre, böyle bir açıya dahil olan herhangi bir planet (özellikle herhangi bir kişisel planet) sadece kendi doğasına ve temel prensibine göre değil aynı zamanda bulunduğu burcun elementine göre değerlendirilme­lidir.  

Dört element kişinin doğrudan doğruya deneyimleyebildiği yaşam boyutlarının ve enerjilerinin gerçek seviyesi­ni ortaya çıkardığına göre bu yüksek derecede şarj olmuş, kuvvet­lice gerilmiş planetlerden bir veya birkaçını içeren herhangi bir burcun elementi, kaçınılmaz olarak ayarlama ve arıtma ihtiyacının olduğu yaşam boyutudur. Böyle planetleri bulduğumuz element ne çeşit bağlılık ve arzuların bizim için en güçlü olduğunu, bu yaşa­mın en büyük amacının ne olduğunu ve yaşamın hangi alanlarının bize problem yaratmaya devam ettiğini ve bu nedenle dönüşüm ge­rektirdiğini gösterir. Eğer bir kişinin belli bir burçta bütün parça­ları başka bir planet veya planetlerle gerilimli açıda olan yakın bir kavuşumu veya stellyumu varsa o burcun elementi istisnasız olarak kişinin ya enerjiyi daha uyumlu ve olumlu olarak ifade ederek veya o alandaki bağlılığın yoğunluk ve büyüklüğünü rafine ederek yaşa­mın o alanında şu veya bu şekilde çalışması gerektiğini gösterir. Bazı örnekler bu son noktayı açıklamaya yardımcı olabilir.

 Eğer gerilimli planet (veya planetler) bir su burcunda ise kişinin duygularını ve duygusal ifade tarzını rafine etmesi gerekir. Böyle bir planetsel konumu olan bir kişi bu yaşam süresinde duygularını çok aşırı veya çok zorlayıcı bir tarzda ifade ediyor olabilir. Bu ener­jinin değişimini etkilemek için gereken içsel baskıyı sağlamak için bir çeşit duygusal disiplin (bu duyguları bastırmak anlamına gel­mez!) gerekli olabilir. Kişinin içgüdüsel tepkileri ya aşırı bastırıl­mış ya da kontrol edilemeyecek derecede baskılayıcı olabilir; bun­dan dolayı hem duygusal gücünü yapıcı olarak kanalize etmeyi hem de yaşamın tüm suyunu kesmeden kendisini dışarıdan gelecek olumsuz etkilerden korumayı öğrenmesi gerekir. Bu kişi aynı za­manda her şeyi bir kenara bırakarak sadece duygusal tatmine aşırı bağlı bir insan olabilir.

Eğer gerilim altındaki planet veya birleşim bir ateş burcunda ise kişinin coşkun ve ben-merkezci davranışlarını kontrol ederek sevgi, duyarlılık ve sabır geliştirmesi gerekebilir. Bol ateşli enerji­nin arınmış, disiplinli bir şekilde kullanımı boşuna savunma tavır­larının veya kişisel abartının çok ötesindedir. Kişinin bu hayatında nasıl yaşayacağını ve kendini daha yüksek bir iradeye veya ilahi gü­ce adamaktan doğan alçak gönüllülüğü geliştirmeyi öğrenmesi ge­rekebilir. Ateş burçları üzerindeki gerilimle ifade edilebilen diğer dersler şunlardır: alıcı olmayı, kendi zayıflığını ve derin ihtiyaçla­rını itiraf edebilmeyi, sıkıntı anlarında yardım istemeyi öğrenmek. Ateş ağırlıklı insanlar genellikle kendilerinin de ihtiyaçları oldu­ğunu dile getiremeyecek kadar gururludurlar; ve bu eğilim yaşam­la başa çıkmak için eyleme olan aşırı bağlılıkla bir araya gelince içsel yaşamlarına ivedi bir farkındalık geliştirmelerine genellikle engel olur...

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kişisel Gelişim - Bilinçaltı teknikleri

Kişisel Gelişim - Bilinçaltı teknikleri Bilinçaltı Zihinsel Teknikler İyileştiren şey nedir? İyileştirici güç nerededir ve nasıl kullanılabilir? Bunlar hepimizin merak ettiği, hayati derecede önem taş

Su Burçlarındaki Gezegenler

Su Burçlarındaki Gezegenler Su burçları  (akrep , balık , yengeç) Su evlerindeki gezegenler gizli veya bilinçaltı seviyelerde nele­ rin olup bittiğini gösterirler; bu yaşamda -uzak geçmişten kay

Opmerkingen


bottom of page