top of page

Karma Astrolojide, Reenkarnasyon, Karma ve Ruh Parçalarının Aktarımı

Güncelleme tarihi: 30 Kas 2023Karma astrolojide kişinin önceki hayatı olduğu iddiasını birçoğunuz duymuşsunuzdur.

Bu gün sizlerle karmik astrolojide , reenkarnasyon ve şirk arasındaki ince çizgiyi ele almak istiyorum.


Astroloji, gezegenlerin ve yıldızların hareketlerini ve konumlarını kullanarak insanların karakterini, davranışlarını ve gelecekteki olayları tahmin etmeye çalışan bir sistemidir. Reenkarnasyon ise bir kişinin ölümünden sonra başka bir bedende tekrar doğmasını ifade eden bir inançtır. Şirk ise İslam dininde en büyük günah olarak kabul edilen, Allah'a ortak koşmak anlamına gelir.


Astrolojide, bazı astrologlar insanların yaşadığı olayları gezegenlerin ve yıldızların konumlarına bağlarlar. Örneğin, "Satürn 7. evinizde olduğu için evliliğiniz bozuldu" veya "Mars 2. evinizden geçtiği için iflas ettiniz" gibi ifadeler kullanırlar. Ancak bu tür açıklamalar, aslında olayların gerçek sebeplerini açıklamaktan ziyade, olayların meydana geldiği eşzamanlılığı tanımlamaktadır. Eş zamanlılık sözcününün islami literatürdeki karşılığı ise tevafuktur. Tevfauklar rastgele olmuş gibi gözüksede ilahi nizamda bir matematiğe bağıl olarak gerçekleşir. Gök yüzündeki gezgenler yaşanılan olaylar arasındada aynı bu şekilde bir eş zamanlılık gözlemlenir. O yüzden denilmiştir ki yer de ne varsa gökte de o vardır denilir.


Yıldızların ve gezegenlerin konumları, yaşadığınız durumların sebebi değildir. Bunlar sadece durumu açıklayıcı unsurlardır. Örneğin, bir kişinin iflas etmesinin gerçek sebebi, Mars'ın 2. evinden geçmesi değildir. İflas etmesine sebep olan nedenler farklı faktörler olabilir, örneğin kötü yönetim, yanlış kararlar veya ekonomik zorluklar.


Kuran-ı Kerim'de, insanların hayatta sınanacakları ve hangisinin daha iyi işler yapacağının test edileceği belirtilir. Bu dünya hayatında karşılaştığınız durumların bazıları kaderinizde belirlenmiş olabilir, ancak bazıları da kendi seçimlerinizin sonucudur. Sınavlarınız ve yaşadıklarınız, sizin insan olarak gelişiminizin bir parçasıdır.


Kader, nasıl tepki verdiğiniz ve durumlarla nasıl başa çıktığınızla ilgilidir. Tepkileriniz ve davranışlarınız, yaşamınızda kader çizginizi belirler. Bu nedenle bilinçli farkındalık ve kendinizi kabul etme önemlidir.


Burada önemli bir nokta, dünya hayatının bir sınav yeri olduğudur. Bu hayatta sınavlarla karşılaşacak ve sınanacaksınız. Cennet gibi hissiyatlar yaşayabilirsiniz, ancak unutmayın ki burası cennet değil. Yaratıcınız sizi sınamak için bu dünya hayatını yaratmıştır. Bu gerçeği unutmamak önemlidir.


Son olarak, her şeyin arkasında bir Allah olduğunu hatırlatmak istiyorum. Allah'ın yaratıcılığı ve gücü her şeyin üzerindedir. O, her şeyi bilir ve yönetir.

Reenkarnasyon konusu, farklı inanç ve felsefi sistemlerde tartışılan bir konudur. Astrolojideki güney ay düğümü gibi kavramlar, önceki hayatlarla ilgili iddialar ortaya atmaktadır. Ancak bu tür iddialar genellikle kişisel anlatımlara dayanır ve bilimsel olarak kanıtlanması zor veya imkansızdır. Reenkarnasyona inanan kişilerin arkasına takılmak yerine, kendi inançlarınıza ve vicdanınıza odaklanmanız önemlidir.


İnanç sistemlerinde reenkarnasyon farklı şekillerde açıklanabilir. Kimi insanlar önceki hayatlarında kral veya prenses gibi önemli rollerde olduklarına inanırken, bazıları ise hayvan veya bitki olarak var olduklarına inanır. Bu inançların temelinde, ruhun bedenden bedene geçerek sürekli bir döngü içinde olduğu fikri yer alır.


Örneğin, bazı insanlar önceki hayatlarıyla ilgili detayları hatırladıklarını iddia edebilir. Bu iddialar genellikle münferit örneklerle desteklenir. Örneğin, bir çocuğun trafik kazası geçirdikten sonra başka bir aileden doğduğunu ve önceki ailesindeki kişilerin isimlerini ve detaylarını bildiğini iddia eden vakalar anlatılabilir. Ancak bu tür olaylar da sınırlı ve istisnai vakalardır.


Gazetelerde yayınlanan münferit haberlerde de benzer bir durum görülebilir. Örneğin, sigara içen bir kişinin uzun yaşadığına dair haberler yapılabilir. Ancak bu tür haberler istisnai durumları yansıtmaktadır ve binlerce insanın sigaradan dolayı kanser nedeniyle genç yaşta hayatını kaybettiği gerçeğini göz ardı etmektedir.


Reenkarnasyona inanan kişilerin arkasına takılmanızı önermem, çünkü her inanç sisteminin kendine özgü prensipleri vardır. İslam inancına göre ahirete inanmak, imanın bir parçasıdır. Bu nedenle, reenkarnasyonu kabul etmek, İslam inancında çelişki yaratabilir. Ahiret kavramının olmadığı bir dünyada, insanları kötülük yapmaktan alıkoyacak bir ceza sistemi olmaması da düşündürücü olabilir.


Bir başka nokta ise, insanların yaptığı kötülüklerin yanlarına kar mı kalacağıdır. Bu soruya cevap bulmak için din kitaplarına bakmanıza gerek yok, vicdanınıza danışmanız yeterlidir. Büyük günahlar işleyen insanların cezasız kalması düşünülemez. Bu nedenle, büyük günah işleyenlerin karşısında bir hesap verme mekanizmasının gerekliliği ortaya çıkar.


Ruh parçalarının aktarımı ve karma konusuyla ilgili olarak, reenkarnasyona inanmanıza veya reenkarne olmanıza gerek olmadığını belirtmek isterim. Karma, İslam literatüründe "kul hakkı sistemi" olarak ifade edilebilir. Bu sistemde, insanların birbirinden doğan hakları ve hukukları ruh parçaları aracılığıyla bir sonraki nesile aktarılır. Biliminde geldiği son noktada kişinin yaşadığı deneyimler mitokondriden bir sonraki nesle bilgi olarak aktarıldığını ifade etmektedir. Belkide bu yüzden oğlan dayıya kız halaya çeker denilir. ve bu çekim dış görünüşle değil huy olarak çekimi ifade eder.


Genetik aktarım gibi, ruh parçalarının da kul hakkı sistemiyle nasıl temizleneceği konusunda bazı karmik gelen unsurlar Kuran'da ibrahim suresinin 41. ayetinde belirtildiği gibi atalarla olan ilişki Allah ın affına binayen gerçekleşebileceği ile ilgili bilgiler verilir. ve bazı spritüel çalışmalar yapılabilir. Bu konuda danışmanlıklarımızda ne yapmanız gerektiği ile ilgili bilgiler vermekteyiz.


Hipnoz seansları sırasında kişilerin alt kişiliklerinden önceki hayatlarıyla ilgili bilgilerin ortaya çıkması, genellikle o kişinin ego altınaalındığı ve bilinçaltındaki imgelerin ifade edildiği bir durumdur. Bu tür deneyimlerin bilimsel açıdan doğrulanması veya reenkarnasyonun kesin bir kanıtı olarak kabul edilmesi zordur.


Sonuç olarak, reenkarnasyon konusu kişisel inançlara dayanan bir konudur. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçeklik değildir ve farklı inanç sistemlerinde farklı şekillerde açıklanabilir. İslamda reenkarnasyon kesinlikle yoktur ve kuran bu bakış açısını red eder. insanların dünyaya tekrar gelmesinin teknik olarak mümkün olmadığını anlatır ve bir ahiret inancı inşa eder. Reenkarnosyon olduğunda bu ahiret inancına gerek kalmamaktadır. Ahiret inancı ise 4 büyük dinde inanç sisteminin en önemli sac ayaklarından biridir. Kısaca kendisinin müslüman olduğunu iddia eden bir kişinin ahiret inancını red eden bir müslümanlıktan söz etmesi mümkün olmadığı gibi, bu tür bir iddiada bulunan kişinin ya islami konuda bilgisiz yoktur yada reenkarnasyon konusunda bilgisiz olduğunu gösterir. Bu konularda dikkat edilmesi gereken husus ise ne cennet bizim ne cehennem. nede insanlar yargılayıp cennete yada cehenneme postalamanın doğru olmadığı kanaatindeyim.

Her birey kendi inançlarına ve vicdanına göre bu konuyu değerlendirebilir.


Astrolog Arif

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Sirrius Yıldızı Ve Dogon Kabilesi

Sirrius Yıldızı Ve Dogon Kabilesi Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan Dogon yerlilerinin mitolojisinde Sirius yıldız sisteminden Dünya gezegenine "gönderilenler"i ifade eden bir terimdir. Nommo'nun gemisi te

GNOSTİSİZM

GNOSTİSİZM Gnostisizm, eski Mısır ezoterizmini, eski Yunan ezoterizmini (Platon, Pisagor), İbrani tradisyonlarını, Zerdüştçülüğü, bazı Doğu geleneklerini ve dinlerini, Hıristiyanlığı eklektik bir tutu

Komentarze


bottom of page