top of page

KARMA ASTROLOJİDE AY'IN KARMİK YÜZÜ


Sevgili arkadaşlar bugün sizlere ay burcunuzun karmik yapısından bahsedeceğim. Genellikle bi çoğunuz ay burcu duygularımız, duygusal yapımızı gösterir şeklinde öğrendiniz. Ancak bu duygusal yapının nereden geldiğini ve,  nede bu duygusal tepkimenin ne anlama geldiğinden sizlere çok bahsedilmedi…


Eckhart tolle duyguyu şu şekilde tanımlıyor “ duygu vücudumuzun düşüncelerimize verdiği tepkilerdir. “

demekki düşünsel yapının varlık alemine güdüsel bir şekilde çıkıp hızlı bir şekilde eyleme dönüştüğünü gösteriyor. 

işte bu güdülenerek çıkış ayn yöneticisi olan yengeç burcu ile ilgili. başkada bir deyişle anne baba ve ebevynler kanalı ile gelen ruhsal yapı ile ilgili…


bundan dolayı doğum haritasında ayı gördüğünüz yerlere sadece duygusal yapımızı gösterir demek kısır bir ifade olacaktır. 

doğrusu ise doğum haritasında ayı gördüğünüz yerler güdümlenerek enerji ürettiğiniz alanları gösterecektir…

burası önemli ay gördüğünüz yer güdümlenerek ürettiğiniz hızlı bir şekilde eyleme dönüştürebileceğiniz duygusal enerjinizi gösterecektir.


Doğum haritanızdaki ayın bulunduğu burç ise sizi o duygusal tepkimeye sokacak duygunun çeşidini gösterecektir. Duygusal enerjimizin cinsi, niceliği ve niteliği nedir dediğinizde ay’ınızın hangi burçta ve hangi evde olduğuna bakarsınız…


Örneğin ayınız başak burcunda ise duygularınızı tetikleyen mantıksal konular tetikleyeceği gibi  gibi duygularınızı mantığını yapma eylimi içerisinde olacaksınızdır. 


İkinci bir örnekte ay koç burcundan örnek verirsek, Ay koç burcunda hangi evde olduğuna göre o evin konularına göre duygulanıma girdiği anda o şey bi anda hızlı bir şekilde olmasını ister, tabir yerindeyse canı durmaz... tabiki bu güdülenme şekillerinin karmik gelen boyutlarıda var… şimdide sizlere ayınızın bulunduğu burç ve evlere göre karmik göstergelerinden bahsedeceğim. Burada bahsedeceğim karmak reenkarnasyon anlamındaki karma değil. Kul hakkı sistemiyle atalarınızdan size kalan miraslar dır… Bu miras lar ruh aktarımıyla sonraki nesillere düzeltilmesi gereken karakteristiksel özellikler olarak geçmektedir. Buradaki karmik yük sizden açığa çıkması gereken doğru enerjileri göstermektedir. Ay güdülenerek çıkması gereken bir enerji olacağı için bunun için irade ortaya koymanıza pekte gerek olmamaktadır. ancak açılarıyla ilgili çalşma yapmak ve farkındalık kazanmanız gerekebilir . bunun içinde bir doğum haritası analizi almanız gerekmektedir. 


Geldik doğum haritanızdaki ayın karmik etkilerine : 

KARMA ASTROLOJİDE AY'IN KARMİK YÜZÜ

KARMA ASTROLOJİDE AY

Ay koç burcunda olanlara atalarından kalan miraslardan bazıları, korkaklık, cesaretsizlik sonucu harekete geçememekle ilgili ebeveyn karmasından gelir. 


Ay boğa burcunda olanlar maddi değerlerle ilgilidir. bu kişilerin atalarında genellikle, para, mal mülk gibi maddi değerlerin kıymetini bilmeyen ebeveynler ile ilgilidir. 


Ay ikizler olanların ata karması kendini ifade edemeyen ve iftiraya maruz kalan ebeveyn karmasını gösterir. bu kişiler güdümlenmiş enerjileriyle oldukça iyi konuşabilir iyimser ve pozitif konuşmalar yapabilirler


Ay burcu yengeç olanlar sorumsuz ve sevgisiz büyütülen anne baba karması göstergesi olabilir. ay kendi burcunda balansda olacağından açıları önem arz edecektir. kare karşıt ve 150 likler masaya yatırılmalıdır. 


Ay burcu aslan olanların gizlenen saklanan bir baba karması olabilir. bu kişiler kendilerini göstermek ve duygularını göstermekten asla çekinmeyecektir Kendini ifade etme arzusu, sahne ışıklarında olma ve egosel güçlenme gibi karmik etkileri yansıtabilir.


Ay burcu başak olanlar genellikle memnuniyetsiz ve sürekli bir şeylerde eksiklik arayan anne karması ile gelebilirler. Herşeyin mükemmel olma arzusu Detaylara odaklanma, mükemmeliyet arayışı ve pratik hizmet sunma eğilimi de belirgin olabilir

Ancak bu durum kişide şükürsüzlük etkisi yapabilir.


Ay terazi burcu olanlar kalbi yaralı anne karması ile gelirler.  ilişkilerde, denge ve uyum arayışını net bir şekilde gözlemlenebilir... 


Ay burcu akrep olanların genellikle olumsuz aşk etkileri, kötü evlilik kıskançlık hased ölçüsüz sevgi gibi alanlardan anne karması ile gelebilirler. Gizli bilgilere ve sırlara karşı merakları vardır. Bu kişileri yaşadıkları hayatta insanların bilinçaltını manipüle edebilecek psikolojik etkilere sahiptirler.


Ay burcu yay olanların konusu genellikle özgürlükle ve bilgelik arayışı ile  ilgilidir. Kısıtlanmış, tutsak soy karması olması muhtemeldir. bu kişilerde bitmek tükenmek bilmeyen özgürlük seyahat ve siyasal ve inançsal alanlarda özgür hissetme ihtiyacı duyacaklardır. Kısıtlanmaya asla gelemeyeceklerdir.


Ay burcu oğlak olanların karması genellikle işsizlik ve tembellikle ilgili aile karması göstergesidir. bu kişiler kendilerini sürekli çalışmak için güdüleneceklerdir. boş durmak bişeyle uğraşmamak bu kişiler için çok ta kabul edilemez bir durumdur.


Ay burcu kova olanların karmik yükü toplumsal yargılar, topluma göre aykırı fikirler, tabir yerindeyse elden örneksiz hareketlerdir. Genellikle bu güdüyü tetikleyenlerin arasında  toplumsal alanda kabul edilmeme itibari kaygılar bulunur. Toplumsal konulara ilgi yenilikçi fikirler, devrimler ve toplumsal konularda fikirlerinin kabul görme arayışına doğru güdülenecektir. Arkadaşlık ilişkilerinde bu arayışı artacaktır. 


Ay burcu balık olanların karması genellikle fedakarlığın sınırları aşılmış ve kendilerini feda etmiş ve egosal sınırları bulanıklaşmış bir aile olabilir. bu kişilerde terkedilmişlik ve üzülmüşlükleri ile gelirler… Bu durum yaşadıkları hayatta onlara sezgilerinin artması  ve sanatsal yaratıcılık ve ilhamsal alanlarda güdülenmiş bir yetenek kazandırır…yukarıda bahsettiğimiz ay konumları bulundukları evlere ve aldıkları açılara göre her doğum haritasında farklılık gösterecektir. Ancak genel anlamdaki mantalitesi bu şekildedir. 


REENKARNASYONA GÖRE : 


Astrolojide Ay'ın hangi burçta olduğu, kişinin duygusal doğasını, içsel dünyasını ve duygusal tepkilerini temsil eder. Ay'ın bulunduğu burç, kişinin duygusal ihtiyaçlarını, reaksiyonlarını ve duygusal deneyimlerini şekillendirirken, Ay burcu karması ise geçmiş yaşamların etkilerini yansıtabilir. Olaya reenkarnatif olarak bakanlar ise şu şekilde özetlenebilir.


İşte Ay'ın hangi burçta olduğunda nasıl karmik etkilerin göstergesi olabileceğiyle ilgili genel bir bakış:

KARMA ASTROLOJİDE AY:

1. Koç (Aries) Ay Burcu Karması: Geçmiş yaşamlardan gelen karmik etkilerle birlikte, cesaret, liderlik ve bağımsızlık gereksinimleri öne çıkabilir. Özgürlüğe olan ihtiyaç ve başkalarıyla rekabet etme eğilimi de mevcut olabilir.


2. Boğa (Taurus) Ay Burcu Karması: Geçmiş yaşamlarda maddi güvenlik, sahiplenme ve duyusal zevklere odaklanılmış olabilir. Maddi değerlere bağlılık, güvence arayışı ve toprakla bağlantı kurma ihtiyacı da belirgin olabilir.


3. İkizler (Gemini) Ay Burcu Karması: İletişim, öğrenme ve bilgiye olan ilgi geçmiş yaşamlarda büyük bir rol oynamış olabilir. Farklı deneyimler, çok yönlülük ve zihinsel uyarılar arayışı ön planda olabilir.


4. Yengeç (Cancer) Ay Burcu Karması: Aile, ev ve duygusal bağlar geçmiş yaşamlarda önemli olmuş olabilir. Koruma, besleme ve duygusal güvenlik ihtiyacı güçlüdür. Karmik olarak, aileyle ilişkiler ve duygusal bağlamda deneyimler büyük bir rol oynayabilir.


5. Aslan (Leo) Ay Burcu Karması: Geçmiş yaşamlarda yaratıcılık, liderlik ve dikkat çekme ihtiyacı öne çıkmış olabilir. Kendini ifade etme arzusu, sahne ışıklarında olma ve egosel güçlenme karmik etkileri yansıtabilir.


6. Başak (Virgo) Ay Burcu Karması: Geçmiş yaşamlarda hizmet, düzen ve analitik beceriler önemli olabilir. Detaylara odaklanma, mükemmeliyet arayışı ve pratik hizmet sunma eğilimi de belirgin olabilir.


7. Terazi (Libra) Ay Burcu Karması: Geçmiş yaşamlarda ilişkiler, denge ve uyum arayışı önemli olabilir. Adalet, diplomatik beceriler ve ortaklıklara yönelik karmik etkiler gözlenebilir.


8. Akrep (Scorpio) Ay Burcu Karması: Derin dönüşüm, gizem ve güç geçmiş yaşamlarda önemli olmuş olabilir. Gizli bilgileri ortaya çıkarma, güçlü bağlantılar ve ruhsal arayışlar da karmik etkiler arasında yer alabilir.


9. Yay (Sagittarius) Ay Burcu Karması: Geçmiş yaşamlarda genişleme, keşif ve ruhsal arayışlar öne çıkmış olabilir. Özgürlük, bilgelik arayışı ve felsefi inançlar karmik etkileri yansıtabilir.


10. Oğlak (Capricorn) Ay Burcu Karması: Geçmiş yaşamlarda hedefler, başarı ve toplumsal statü önemli olabilir. Sorumluluk, disiplin ve kariyer odaklı bir yaklaşım da karmik etkiler arasında yer alabilir.


11. Kova (Aquarius) Ay Burcu Karması: Toplumsal bilinç, ilerici fikirler ve bağımsızlık geçmiş yaşamlarda önemli olabilir. Gruplarla bağlantı kurma, yenilikçilik ve farklılıklara olan ilgi karmik etkileri yansıtabilir.


12. Balık (Pisces) Ay Burcu Karması: Geçmiş yaşamlarda ruhsal deneyimler, empati ve sezgi önemli olmuş olabilir. Sanatsal yaratıcılık, fedakarlık ve sınırların bulanıklaşması da karmik etkiler arasında yer alabilir.


Bu, Ay'ın farklı burçlarda bulunmasıyla ilişkilendirilebilecek genel karmik etkilerin bir özeti olup, her bireyin karmik geçmişi ve deneyimleri farklı olabilir. Ay burcu karması hakkında daha ayrıntılı ve kişiye özel bilgilere ulaşmak için bir doğum haritası danışmanlığı almanız faydalı olabilir.
8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kişisel Gelişim - Bilinçaltı teknikleri

Kişisel Gelişim - Bilinçaltı teknikleri Bilinçaltı Zihinsel Teknikler İyileştiren şey nedir? İyileştirici güç nerededir ve nasıl kullanılabilir? Bunlar hepimizin merak ettiği, hayati derecede önem taş

Su Burçlarındaki Gezegenler

Su Burçlarındaki Gezegenler Su burçları  (akrep , balık , yengeç) Su evlerindeki gezegenler gizli veya bilinçaltı seviyelerde nele­ rin olup bittiğini gösterirler; bu yaşamda -uzak geçmişten kay

Yorumlar


bottom of page