top of page

Astroloji de Gezegen Hareketleri Ve insan Davranışları Arasındaki Eş Zamanlılık.


Astroloji ALLAH IN BİR MUCİZESİDİR.

Burada duyacaklarınız standart astroloji olarak size pazarlanan konuların çok dışında konular olabilirler. …

Bizden söylemesi …

Astrolojinin ne olduğun anlamak için öncelikle kainatı anlamak

kainatı anlamak yada en azından anlamaya çalışmak gerekir . çünkü carl gustav jung un deyimiyle kainta ve insan arasında bir eş zamanlılık vardır.

bu eş zamanlılık deyiminin islam tasavvufundaki adı tevafuktur. Tevafuk rastlantı sandığınız şelerin aslında birer rastlantı olmadığı bir hesaba göre yapıldığını anlatır.

Einstein ise şöyle demiştir. rastlantı sandığınız şeyler tanrının kendini gizleme sanatıdır. "


Bu bağlamda kainatın nasıl işlediğine kafa yorduğumuzda, İnsanın küçültülmüş bir kainat olduğu düşüncesi uyanmaktadır.

Evet insan küçültülmüş bir kainattır. Ve her insan kendi içinde dünya

büyüklüğünde bir dünya barındırır.

İnsan küçültülmüş bir kainat ise içerde ve dışarıda cereyan eden bir mekanizma var demektir.

İşte astroloji nedir dediğimizde ilk önce bilmemiz gereken şey

kainat ve kainatın işletim sistemiyle ilgili bazı konularda düşünceler üretmeye başladığımızda şaşkınlık içinde kalırız.

Bizim burada irdeleyeceğimiz konular, bu tekamül yolculuğumuzda, kendimizi anlamaya, çalışmak hem büyük bir insan olan kainatı anlamaya çalışmakla ilgilidir.

Zira zerre de ne varsa kürede de o vardır. Kürede ne varsa zerrede de o vardır… demiş eski alimler…

Yani astrolojinin amacı hem kainat ve insanı tanımanın yanı sıra

insan ve kainat arasındaki etkileşim mekanizmasını anlamaya çalışmaktır.

Astroloji , insan ve kainat mekanizmasın arasındaki etkileşim mekanizmasını anlayıp, buna göre , hayatla kendisi arasındaki senkronunu gözden geçirmek için de kullanılır…

Mark Twain in bir sözü vardır şöyle der.

Hayatta bizim için en önemli 2 gün vardır bunlardan ilki doğduğumuz gündür.

İkincisi ise bu dünyaya neden geldiğimizi anladığımız gündür…

Elbette hepimizi kul olarak olarak geldik bu dünyaya.

Yani bahsedeceğimiz konular zaten kul olduktan sonra kullar arasında yolumuzu hayat amacımıza uygun bi şekilde bulabilmemiz le İlgilidir….

Astrolojinin temel amacı gelecekten haber vermek değildir.

Astrolojinin temel amacı;

geçmiş döneme ait istatistikleri tutmak

ve bu istatistikleri tuttukları dönemde

dünyada veya yaşamda meydana gelen olayları ve kişileri inceleyip

aynı gök yüzü haritası tekrar oluştuğunda, benzer durumlarla karşı

karşıya olma durumunu inceler.

Bu bilgi bize farkındalık kazandırır. Önlem almamızı sağlar. Hatanın nerde olduğunu doğruyu nasıl bulmamız gerektiği konusunda bize fikir verir.

Burçlara ait hissiyatlar sadece insanda değil, doğadaki canlılarda da gözlemlenir...

Örneğin karıncadaki biriktirme hissiyatı , oğlak burcu insanın da da gözlemlenir . Yani insandaki bu hissiyatların bazıları doğadada bulunmaktadır…

Gezegenlerin yaydığı enerjiler yada başka bir deyimle meleki kuvveler,

dünyayı ve içindekileri Allah' ın ol emri ile etkiler…

Denizlerdeki gelgitler nedeniyle oluşan dalgalar, gözümüzün önünde cereyan eden bu hadiseye güzel bir örnektir ...

Gelgitler ay dünyaya hareketlerinin etkileşimi sonucu oluşur...

Dünyanın 4 de 3ü su dur. Tesadüf değildir ki insanında 4 de 3 ü sudan oluşmaktadır.

Ay ve dünyanın bu etkileşimleri, dünyadaki su kütleyi etkilediği gibi,

4 de 3 ü sudan oluşmuş olan biz insanlarıda etkiler…

Ay astrolojide temel olarak duyguları simgeler.

Aydan gelen enerjilerle denizlerdeki gelgitlerin, denizleri hareketlendirip canlı tuttuğu gibi insanın iç dünyasında duygulanıma sebep olur. Bu duygulanımlarda insanı canlı tutar...

Çünkü duygu, insan düşüncelerine, vucudun verdiği tepkilerdir...

Unutmayın denizlerde dahil Hareketli su canlıdır.

Hatta islam akaidine göre hareketsiz sudan abdest alınmaz.

Bu konuyla ilgili tarihsel bir anektodu sizlerle paylaşmak istiyorum.

İstanbula yaptığım bir gezide Ayasofya müzesini gezerken tur rehberi

yere batan sarnıcı hakkında bilgiler vermişti.

İstanbuldaki yerebatan sarnıcını hepimiz duymuşuzdur… Bizans zamanında bu sarnıçlar su deposu olarak kullanılır insanlar su ihtiyacını bu sarnıçlardan giderirmiş…

Fatih sultan Mehmet in istanbulu feth ettikten sonra bu sarnıçlar kullanılmamış.

Sebebi ise islam inancındaki durağan sudan abdest alınmaz görüşünden

Kaynaklanıyormuş.

Demekki islamdaki abdest sadece bir temizlik unsuru değil enerjisel

anlamdada insana kazandırdığı bir durumlar ortaya çıkıyor…

Evet ne demiştik ay dünyadaki su kütleyi etkilediği gibi insandaki su

kütleyi ve insan vücudundaki sıvılarıda etkiler.

Etkilenen Duygular, insan oğlunun hormonlarlarını , dolayısıylada vucut

kimyasını doğrudan etkiler.

Bundan dolayıda hormonların, çakralara;

çakraların da yıldızlara bağlı hareketlerden etkilendiğini söylemek mümkündür.


Aslı hindu kökenli olan,

Spiritüel kaynaklarda çakra olarak bilinen bu 7 bilinç seviyesini

tasavvuf ilminde ; nefsi emmare, nefsi levvame , nefsi mutmainne, gibi

simlerlede anıldığını görürsünüz....

Çakralar, aslında insanın vücudundan ziyade bilincindeki

seviyelerdir…

Ancak bilinç ve duygular etkilendiğinde vücut ta etkilenmektedir.

Astroloji, hermetik ve ezoterik açıdan incelendiğinde, insanın kendi içinde bir kainat barındırdığı ve insanın küçültülmüş bir kainat olduğu düşüncesine dayanır. Astrolojinin amacı, kainatın işleyiş sistemini anlamak ve insan ile kainat arasındaki etkileşim mekanizmasını çözmektir.


"Zerre de ne varsa kürede de o vardır. Kürede ne varsa zerrede de o vardır." diyen eski alimlerin sözleriyle, astroloji kainatı ve insanı anlamayı hedefler. Astroloji, insanın doğum anındaki gökyüzü haritasını kullanarak, geleceği tahmin etmek değil, geçmiş döneme ait istatistikleri tutmak ve benzer durumların tekrar oluşması durumunda nelerle karşılaşabileceğimizi incelemek için kullanılır.


Astroloji, bize farkındalık kazandırır ve önlem almamızı sağlar. İnsanın iç dünyasında duygusal bir canlılık yaratan Ay'ın enerjileri ile denizlerdeki gelgitlerin etkileşimi arasında bir bağ kurulur. Ay astrolojide duyguları simgeler ve bu duygusal enerjiler insanın düşüncelerine ve vücuduna yansır.


Astroloji aynı zamanda çakralarla da ilişkilidir. Çakralar, insanın bilincindeki seviyeleri temsil eder ve duygular ve bilinç etkilendiğinde vücut da etkilenir. Hormonlar ve çakraların yıldızların hareketlerinden etkilendiği söylenebilir.


Astrolog Arif Aydın'ın ifade ettiği gibi, astroloji insanın iç dünyasını nasıl etkilediğini ve enerjilerin bizleri astrolojik olarak nasıl etkilediğini ele alır. Astroloji, insanın hayat amacına uygun bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur ve bize hatanın nerede olduğunu ve doğruyu nasıl bulabileceğimizi gösterir.


Dostoyevski'nin üslubuna uygun bir alıntı eklemek gerekirse, "Astroloji, insanın içindeki kainatın bir yansımasıdır ve gökyüzündeki yıldızlarla insan arasındaki gizemli bağı ortaya koyar. Bu bağ, insanın ruhunu derinliklerine kadar etkiler ve hayatın anlamını keşfetmeye yönelik bir yolculuğa davet eder."

Astroloji, birçok farklı astroloji sistemi ve yöntemi içerir. Batı astrolojisi, en yaygın olarak bilinen ve kullanılan astroloji sistemidir. Batı astrolojisi, Güneş'in burçları, Ay'ın burçları, yükselen burçlar ve gezegenlerin konumları gibi faktörleri kullanarak bir doğum haritası oluşturur. Bu doğum haritası, kişinin karakter özelliklerini, potansiyel yeteneklerini ve hayatta karşılaşacağı olası deneyimleri gösterir.


Diğer bir astroloji sistemi olan Hint astrolojisi veya Jyotish, Hindu kültüründe önemli bir yere sahiptir. Jyotish, "ışık" anlamına gelir ve astrolojiyi ışık bilimi olarak kabul eder. Bu sistemde, doğum haritası oluşturulurken Güneş, Ay, gezegenler ve yıldızlar dikkate alınır. Jyotish, kişinin karmik etkilerini ve gelecekteki olayları tahmin etmek için kullanılır.


Çin astrolojisi ise Çin kültüründe yaygın olarak kullanılan bir sisteme sahiptir. Çin astrolojisi, bir yıl döngüsüne dayanır ve 12 hayvan burcunu kullanır. Her yıl, bir hayvan burcu sembolüne sahiptir ve kişinin doğum yılındaki hayvan sembolü, kişilik özelliklerini ve yaşam deneyimlerini etkiler.


Astroloji, insanların karakter analizi, ilişkiler, kariyer seçimi, sağlık durumu, finansal durum ve ruhsal gelişim gibi alanlarda kendilerini anlamalarına yardımcı olabilir. Ancak, astroloji bir kader belirleme aracı değildir ve kesin gelecek tahminleri yapmak için kullanılamaz. Astroloji, genel eğilimleri ve olası etkileri ortaya koyar, ancak kişinin özgür iradesi ve yaşam seçimleri, sonucu etkileyen önemli faktörlerdir.


Sonuç olarak, astroloji insanın iç dünyasını anlamaya ve kendini keşfetmeye yardımcı olan bir araçtır. Astroloji, binlerce yıllık bir geçmişi olan kadim bir ilimdir ve insanların kainattaki yerlerini anlamalarına yardım eder.
Sonraki makalede görüşmek üzere …

Astrolog Arif Aydın

Psikolojik Astroloji ve Tekamül Astrolojisi

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Sirrius Yıldızı Ve Dogon Kabilesi

Sirrius Yıldızı Ve Dogon Kabilesi Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan Dogon yerlilerinin mitolojisinde Sirius yıldız sisteminden Dünya gezegenine "gönderilenler"i ifade eden bir terimdir. Nommo'nun gemisi te

GNOSTİSİZM

GNOSTİSİZM Gnostisizm, eski Mısır ezoterizmini, eski Yunan ezoterizmini (Platon, Pisagor), İbrani tradisyonlarını, Zerdüştçülüğü, bazı Doğu geleneklerini ve dinlerini, Hıristiyanlığı eklektik bir tutu

Comments


bottom of page