top of page

Doğum Haritasında Pluto 1. bölüm

doğum haritasında pluto açıları
doğum haritasında pluto

"Doğum Haritasında Plüton'un Anlamı: Ruh ve Evrimsel Dönüşüm"

Doğum haritasında Plüton, bir bireyin ruh ile ilişkilendirilen bir gezegendir. Bu nedenle, Plüton, bir bireyin hayata gelmeden önce var olan kimlik ilişkilendirme kalıpları, arzuları ve nihai yönelimi ile ilişkilidir. Mevcut yaşam için evrimsel niyetler ise Plüton'un kutup noktasıyla sembolize edilir.

Plüton, doğum pozisyonunda sembolize edilen alanda derin bilinçsiz duygusal güvenlik kalıplarıyla ilişkilidir. Bu kalıplar, bizim için tanıdık ve derin bir duygusal güvenlik duygusu temsil ettikleri için otomatik olarak bu davranış kalıplarına yönelmemize neden olur. Duygusal güvenlik, geçmişteki deneyimlerin ve önceki yaşantıların bir sonucu olarak ortaya çıkar ve kendi kendimize tutarlı olma ihtiyacından kaynaklanır. Bu bağlamda, Pluto'nun doğum pozisyonu en az dirençli yoldur.

Plüton'un doğum pozisyonu, davranışlarımızın büyük bir kısmının, kimlik çağrışımlarındaki bu tür geçmiş kalıplarla doğrudan bağlantılı bilinçdışı güçlerden etkilendiğini gösterir. Bu geçmiş kalıplar, arzularımızda derin köklere sahip olan evrimsel güçlere bağlıdır. Ancak çoğumuz, bu geçmiş arzuların ve kimlik çağrışımlarının şu anki etkisinin farkında değiliz.

Bu geçmiş kalıplar, evrimsel açıdan sınırlamalar ve durgunluk noktaları oluşturur. Bu geçmiş kalıplara olan güvenimiz nedeniyle duygusal güvenlik sağlar. Plüton'un kutup noktası ise bu sınırlamaların nasıl aşılacağını ve dönüştürülebileceğini sembolize eder. Evrimsel baskı nedeniyle, eski davranış kalıplarımızla (Plüton) ilişkili duygusal güvenliği yeni davranış kalıplarına (Plüton'un kutup noktası) dönüştürme arasında şu anda çatışma ve yüzleşme potansiyeli yüksektir.

Dikkate alınması gereken bir nokta, ruhun içinde var olan iki arzudur. Bu arzuların, eski davranış kalıplarımızı dönüştürmek (Kaynağa dönme arzusu) veya daha fazla büyümeyi engelleyen geçmiş davranış kalıplarına takılıp kalmak (Kaynak'tan ayrılma arzusu) için yaptığımız seçimler üzerinde etkisi vardır. Evrim için belirleyici olan ise arzudur. Bu seçimler, mevcut gerçekliğimizde deneyimlediğimiz çatışma ve gerilim derecesini etkileyen faktörler olacaktır.

Plüton'un kutup noktasının yansıttığı yaşamın evrimsel gerekliliklerini benimseyerek evrimleşirken, Plüton'un doğum pozisyonu otomatik olarak daha yüksek ifade seviyelerine dönüşecektir. Plüton'un doğum pozisyonuyla sembolize edilen eski kalıplar, arzular ve kimlik çağrışımları temizlenecek veya dönüşecektir - bu, yeni kalıpların bilinç düzeyinde ortaya çıkması için bir fırsat yaratır. Bu süreç, ruhun ayırıcı arzularını tüketirken evDoğum haritasında Plüton'un Rolü: Ruh ve Evrimsel Dönüşüm

Doğum haritasında Plüton, ruh ile ilişkilendirilir ve bir bireyin önceden var olan kimlik ilişkilendirme kalıpları, arzuları ve nihai yönelimiyle ilişkilidir. Plüton'un kutup noktası ise mevcut yaşam için evrimsel niyetleri sembolize eder.

Plüton, doğum pozisyonunda sembolize edilen alanda derin bilinçdışı duygusal güvenlik kalıplarıyla bağlantılıdır. Bu kalıplar, tanıdık ve derin bir duygusal güvenlik duygusu verdiği için otomatik olarak bu davranış kalıplarına yöneliriz. Duygusal güvenlik, geçmişteki deneyimlerimizden ve önceki yaşantılarımızdan kaynaklanır. Pluto'nun doğum pozisyonu, bu nedenle en az dirençli yoldur.

Plüton'un doğum pozisyonu, davranışlarımızın büyük bir kısmının, bu tür geçmiş kalıplarla doğrudan ilişkili bilinçdışı güçlerden etkilendiğini gösterir. Bu geçmiş kalıplar, arzularımızın köklü olduğu evrimsel güçlere bağlıdır. Ancak, çoğumuz bu geçmiş arzuların ve kimlik çağrışımlarının şu anki etkisinden tam olarak haberdar değiliz.

Bu geçmiş kalıplar, evrimsel açıdan sınırlamalar ve durgunluk noktaları yaratır. Bu geçmiş kalıplara olan güven, duygusal güvenlik sağlar. Plüton'un kutup noktası ise bu sınırlamaların nasıl aşılabileceğini ve dönüştürülebileceğini sembolize eder. Şu anda çatışma ve yüzleşme potansiyeli yüksek olabilir, çünkü evrimsel baskı nedeniyle eski davranış kalıplarıyla (Plüton) ilişkili duygusal güvenlik, yeni davranış kalıplarına (Plüton'un kutup noktası) dönüştürülmek istenebilir.

Bu noktada dikkate alınması gereken bir şey, ruhun içinde barındırdığı iki arzudur. Bu arzuların, eski davranış kalıplarını dönüştürmek (Kaynağa dönme arzusu) veya daha fazla büyümeyi engelleyen geçmiş davranış kalıplarına takılıp kalmak (Kaynak'tan ayrılma arzusu) için yaptığımız seçimleri etkileyebileceğidir. Evrim için belirleyici olan arzudur. Bu seçimler, mevcut gerçekliğimizde deneyimlediğimiz çatışma ve gerilim derecesini etkileyen faktörler olacaktır.

Plüton'un kutup noktasının yansıttığı yaşamın evrimsel gerekliliklerini benimseyerek evrimleşirken, Plüton'un doğum pozisyonu otomatik olarak daha yüksek ifade seviyelerine dönüşecektir. Plüton'un doğum pozisyonuyla sembolize edilen eski kalıplar, arzular ve kimlik çağrışımları temizlenecek veya dönüştürülecektir. Bu, yeni kalıpların bilinç düzeyinde ortaya çıkması için bir fırsat yaratır. Bu süreç, ruhun ayırıcı arzularını tüketirken evrimin metamorfik sürecini tanımlar. Bu şekilde, hepimiz bir tür ölüm ve yeniden doğum deneyimi yaşarız.16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Seçim Sonuçlarını Nasıl Bildik

Seçim Sonuçlarını Nasıl Bildik Seçim sonuçlarını nasıl bildik. Herkese merhabalar Hepinizin malumu Mart 2024 belediye başkanlığının seçimleri herkesin gündemindeydi… Peki ya seçim sonuçlarını nasıl b

Astrolojinin Öznel ve Yansıtmalı Karakteri

Astrolojinin Öznel ve Yansıtmalı Karakteri Astrolojinin etkisinin nedeni nedir; işleyiş şekli nedir? Hangi zihinsel, fiziksel veya psikolojik mekanizmalara dayanıyor? Neden her zaman başarısız olduğun

Astrolojide Düşük Enerjiler

Astrolojide Düşük Enerjiler Her zaman en zayıf yönüne doğru çekilirsin... astrolog Steve Cozzi diyor.1 Bu mantra modern astroloji bilgisinde bulunabilir. Ama ya tam tersi ise? Ya bir unsurdan yoksun o

Comments


bottom of page