top of page

Chiron'un Gizemleri

Chiron'un Gizemleri

Chiron içimizdeki yaralı şifacıya anlatmaktadır. Ancak başka bir gizemli olduğu vardır chironla ilgili .

Cihron aslında içimizde bir çekişmeyide anlatır Nedir bu çekişme ?


Chiron ve Siyah Kurt Şiddet ve Uysallık Arasındaki Çekişme:


40 sene önce 1 Kasım'da küçük gezegen Chiron bulundu. Bundan oldukça kısa süre sonra da Chiron astrolojide önem taşıyan yeni bir faktör haline geldi, çünkü harita yorumlarında, modern insanın yaşamı ve ruhundaki önemli hususları aydınlattığı görüldü. Aşağıdaki makalede Chiron'un şifalandırıcı gücünü, aksi yöne, yani içimizdeki siyah kurta bakarak izah etmektedir. 

Chiron keşfedildiği anda, yani 1 Kasım 1977, Salı günü saat 10'da Pasadena, Kaliforniya'da1 , Boğa'da 3.09 derecede bulunmaktaydı .


 Buna ait Sabian sembolü şöyledir: "Gökkuşağının sonunda altın dolu bir kase" 2 . Eğer içimizdeki Chiron'un ustası haline gelsek, ne kadar da güzel bir vaaddir bu. 

Astroloji, mitoloji, yıldızlar ve sembolizmden beslenir. Henüz çiceği burnunda olan Chiron'u da yorumlamak ve kendi erişimimize açmak istediğimizde de, tüm bu kaynakları kullanırız. Onun hikayesinden faydalanırız. Onun keşfedildiği anın haritasından yararlanırız. Ayrıca takım yıldızından yararlanırız. Bu takım yıldızı onun hikayesini resmetmekte olup, hep orada kalmak üzere gökyüzüne kaldırılmıştır. 

Chiron'un mitolojik hikayesine bakıldığında bunun öksüz bir çocuğun, yaralanmanın ve acının hikayesi olduğu görülür. Kendini kurban eden bir ölümsüzün mitolojik hikayesidir bu. Herakles, Aşil ve Jason gibi büyük kahramanların öğretmeni ve yetiştiricisidir Chiron. 

Şifalandırmayla ilgili çok büyük bir bilgiye sahiptir ve bunu da Asklepios'a aktarmıştır. Büyük bir şarkıcıdır o, öyle ki Orpheus'u da öğrencileri arasında saymaktadır. Kısacası çok büyük biridir Chiron, öyle ki hekim, bilge ve peygamber olarak namı tüm dünyaya yayılmıştır. O öyle biridir ki, herkes onun kendisinin öğretmeni ve yetiştiricisi olmasını ister. Ve muhteşem bir araç olan astroloji sayesinde Chiron'un hakikaten haritamızda da bize yol gösteren bilge bir öğretmen olarak yer aldığı görülmektedir. 

Sentor takım yıldızı Chiron'u astrolojik olarak yorumlarken şimdiye kadar değişik hususların işin içine katıldığı görülmektedir, bu konuda muhteşem kitaplar da yazılmıştır. Bu makale ise takım yıldızı Centaurus'u esas almaktadır. Bu takım yıldızında silahını siyah bir kurta yöneltmiş bir Sentor görmekteyiz (Lupus) (bakınız resim). Çeşitli tasvirlerde bu silahın bazen bir mızrak, bazen de bir şifa çubuğu olduğu görülmektedir. Görünüşe bakılırsa Chiron bir kurtla savaşmaktadır. İçinde bulunduğu takım yıldızının sınırlarının Başak, Terazi ve Akrep alanına girmesi tesadüf değildir. Aynı zamanda gökyüzünün öyle bir alanında yer alır ki, burada Hydra (yılan) ve Akrep'in zehirleriyle temas halindedir. Chiron'un hikayesi en başından beri trajiktir. 

Onun oluşumuna sebep olan Kronos (Satürn) esasında normalde dürtüleriyle hareket eden biri değildir, fakat tanrıça Philyra'ya karşı duramamıştır. Tanrıça o kadar güzeldir ki, Satürn'ün başını döndürmüştür. Satürn bir at kılığına girerek ona yanaşır ve tecavüz eder. Bunun sonucu tanrıçanın doğurduğu çocuk, yarı at yarı insan olarak meydana gelir. Böylelikle Chiron sentorlar arasında tek yarı tanrı olmuştur. Chiron, Apollos'un yanında büyür, derslerini doğrudan tanrılardan alır. Chiron'un ezeli yaralanması zaten vücudundan da bellidir. Kendisinde kontrol edilemeyen dürtüler (alt gövdenin at olması) ile tanrısallığa ait göstergeler (üst kısmın insan olması) birleşmiştir. Öte yandan iyileşmeyen yarası savaştaki bir hengame sırasında Herakles'in okuyla yanlışlıkla meydana gelmiştir, zira okun ucu Hydra'nın zehirine (Akrep enerjisi) batırılmıştır. 

Chiron ölümsüz olduğu halde, Prometheus'un ölümsüzlüğe erişmesi için bundan feragat eder, zira Prometheus kayadan ve ciğerini yiyen kartaldan ancak bu sayede kurtulabilecektir. Böylelikle Chiron bir ölümlü halinegelir, artık ölebilecek ve böylece acılarından kurtulacaktır. Chiron'un kendisini bu şekilde kurban etmesinden çok duygulanan Zeus ise, Chiron'u Centaurus takım yıldızı olarak göğe kaldırır. Ailevi durumlar Dolayısıyla Chiron, Kronos/Satürn ve tanrıça Philyra'nın çocuğudur. Kendisinde Satürn güçleri ile Philyra güçleri birleşmiştir. Philyra (Lir'in arkadaşı) yumuşak huylu ve müzisyen bir kadındır. Fakat çocuğunu reddeder ve kurtuluşu için bir ıhlamur ağacına dönüştürülmesi için yalvarır. Chiron kendisinde dünyevi halin, acının ve bedenselliğin yükünü taşımaktadır, bir yanı ise göksellik, tanrısallık ve ölümsüzlük taşır. Her iki yönü içinde taşıdığı ve iyi tanıdığı için Chiron büyük bir şifacı ve öğretmen olur. Biz haritada Chiron'un olduğu yerde kendi içimizdeki gerilimin farkına varırız. Belki orada biraz da zorla birşey elde etmek isteriz, fakat sonunda şunu öğreniriz ki, hedefimize yaklaşmamız sadece uysallık ve teslimiyet sayesinde, içimizdeki dürtülere hakim olabildiğimizde mümkün olacaktır. 


Başak, Terazi ve Akrep konusu Chiron'un gökyüzünde bu burçlar arasında yerleşmiş olması, Chiron'a ait güçleri ve yetenekleri geliştirmemiz için Başak'tan Terazi'ye, ondan da Akrep'e ilerlememiz gerektiğine bir işaret olarak yorumlanabilir. Başak'ta henüz genç olan Chiron, öğrenmekte, çalışmakta ve şifacı haline gelmektedir. Terazi'deki Chiron ise dünyayla ve öğrencileriyle ilişki halindedir. Şifalanmanın denge kurallarına tabi olduğunu, tüm kainatın da denge bulmaya çalıştığını bilmektedir. Akrep'teki Chiron ise ölümlülük, yaralanma ve Hydra'nın zehiri ile mücadele halindedir. Takım yıldızı tasvirlerinde Chiron'un siyah kurtla savaşının, yılanın (Hydra) kuyruğuyla Akrep'in buluştuğu yerde gerçekleştiğini görürüz. Neden kurt? Chiron bir şifacı ise ve kurtun boğazını hedef alıyorsa, bu bize ne söylemek istemektedir? chiron içimizdeki kurtu zaptetmekte ve onu şifalandırmaktadır. 

Masaldan tanıdığımız kurt tebeşir çiğner, yumuşak bir sesle konuşur, kuzu postunda gelir ve büyükanneyi yer. Bu kurt bize korku salar, bizi yemek ister, biz ise onu farketmeyiz, çünkü kılık değiştirmiştir. Kelimelerin yavaşça yaklaşan kurtu (Chiron kurtun boğazını hedefler). - Öyle kelimeler ki, bizi başka halkları işgal ettiğimiz zaman haklı olduğumuza inandırır. Bizi istediğimizi alabileceğimize, başkalarını sömürebileceğimize inandırır. İnsanın doğası böyledir zaten, ne yapabiliriz ki! Kendi kürkümüzü kurtaralım! Öyle kelimeler ki, bizi eski yaraların hiç iyileşemeyeceğine inandırır. Bunlar bizim gelecekten korkmamıza yol açan, önümüze hep korkularımızı çıkaran, bizi hep aynı kalıplara göre tepki vermeye iten, değişiklik yapmamıza izin vermeyen kelimelerdir. Değişme korkusu: "…..yoksa seni yerim!". Kurtun sesi önde giderek, at gövdesine, yani içimizdeki dürtüselliğe gerekçe bulmaya çalışır. Chiron ise bize bu kurtun sesine kulak asmamamızı, bunun yerine Akrep'in değişim ve dönüşüm yolunu seçmemizi öğütler. Zira ölmesi ve dönüştürülmesi gereken kendi içimizdeki bu kötü kurttur. 


Burçlardaki Chiron ve içimizdeki siyah kurt Natal haritamızda Chiron belirli bir burçta ve evde bulunur: O bizim kişisel klavuzumuzdur, içimizdeki siyah kurta hakim olmamıza ve şifa bulmamıza yardımcı olur.

 Chiron Koç'da ise insanın içindeki siyah kurt şöyle konuşur: "Önce başkasını yenmelisin, o seni yenmeden önce. Öldür onu, savaştan başka yol yok. Barış bir işe yaramaz". Fakat biz eğer içimizdeki yüce Chiron'u konuşturursak, o şunu öğütleyecektir: "Yaralamadan mücadele et". Böylelikle saldırganlıkla uygun biçimde başetmeyi öğreniriz. Altta kalma korkusuyla başa çıkmayı öğreniriz. Chiron'u Koç'ta olan kişi, yaralamadan savaşmayı öğrenir. Kahramanlık da tam budur. Zaten biliyoruz ki, Chiron kahramanların öğretmeniydi, ödleklerin değil. 


Chiron Boğa'da ise insanın içindeki siyah kurt şöyle konuşur: "Ne varsa al, başkası almadan. Hatta başkalarının olanı da harca. Sadece varlığa sahip olan hayatta kalabilir". Chiron ise doğru ölçüde varlığa sahip olmak için çalışmamızı öğütler. Başkalarınınkini gasp etmeden varlık sahibi oluruz. Değerleri uygun şekilde idare etmeyi öğreniriz. Değersiz olmak korkumuzla başa çıkmayı öğreniriz. 


Chiron İkizler'de ise insanın içindeki siyah kurt şöyle konuşur: "Başkası üzerinde kelimelerinle hakimiyet kurabilirsin, onu bir tart. Doğru propagandayla herşeye ulaşırsın. Seni kimse anlamaz". Fakat büyük Chiron bize iletişimde ölçülü olmamızı öğütler. Başkasını sömürmeden, fikir alışverişinde bulunuruz. Kelimeleri süslemeden konuşmayı ve dinlemeyi öğreniriz. Anlaşılmama korkumuzla başa çıkmayı öğreniriz. 


Chiron Yengeç'te ise insanın içindeki kurt şöyle konuşur: "En önemlisi senin ihtiyaçlarındır, zavallı sen, en zavallı sensin, sana kimse bakmıyor. Sana ne iyi geliyorsa onu almalısın, başkalarına ne olursa olsun". Fakat Chiron'la biz kendimize bakmayı öğreniriz. Başkalarınınkini ihmal etmeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılarız. Gerçek ihtiyaçları vazgeçilebilecek olanlardan ayırdetmeyi öğreniriz. İhmal edilmek korkumuzla başa çıkmayı öğreniriz. Chiron Aslan'da ise insanın içindeki siyah kurt şöyle konuşur: "En önemli kişi sensin ve seni farketmeleri için herşeyi yapmalısın. Tahtı ele geçir, yoksa küçük, anlamsız, dikkate değmez biri olarak kalırsın". Fakat biz büyük Chiron'la başkalarının onayına ihtiyaç duymadan da kendi gerçek çapımıza ulaşmayı öğreniriz. Kendi başımıza durmayı öğreniriz. Farkedilmeme korkumuzla başa çıkmayı öğreniriz. 


Chiron Başak'ta ise insanın içindeki siyah kurt şöyle konuşur: "Herşeyi kontrol etmen gerek, yoksa batarsın. Uyum göster ve başkaları seni nasıl görmek istiyorsa öyle ol". Büyük Chiron'la biz kendimizi düzene sokmayı öğreniriz. Kendi düzenimizi başkalarına dayatmadan kendimize özgü bir tarz geliştirmeyi öğreniriz. "Okay "olmama korkumuzla başa çıkmayı öğreniriz. 

Chiron Terazi'de ise insanın içindeki siyah kurt şöyle konuşur: "Love is a dog from the hell. Aşk tehlikelidir, sen de dikkat etmelisin. Başkası seni terketmeden, sen onu terket". Chiron'la biz dengeye ulaşmaya ve anlaşmazlıklara dayanmaya çalışırız. Başkasını yaralamadan kendi dengemizi bozdurtmamayı öğreniriz. İlişki korkumuzla başa çıkmayı öğreniriz. 


Chiron Akrep'de ise insanın içindeki siyah kurt şöyle konuşur: "Gücü ele al, yoksa başkası alır ve seni bastırır. Sen hükmet ve manipüle et, hangi yolla olursa olsun farketmez. Başka türlü olmaz, başka türlüsünü yapamazsın". Fakat biz büyük Chiron'la anlaşmazlıklarla başa çıkmayı ve kendimizi akışa bırakmaya öğreniriz. Başkalarını çaresiz duruma düşürmeden, gücü devralmayı öğreniriz. Dibe batma ve kendimizi kaybetme korkumuzla başa çıkmayı öğreniriz. 


Chiron Yay'da ise insanın içindeki siyah kurt şöyle konuşur: "Sen herşeyi bilmek zorundasın, yoksa batar gidersin. Yalnızca senin görüşün geçerlidir. Tanrı da kim ki?" Chiron'la biz geniş görüşlülüğü ve toleransı öğrenir ve bunun için çalışırız. Başkalarına misyoner gibi davranmadan, gerçekte neyin önemli olduğunu öğreniriz. Anlamsızlık korkusuyla başa çıkmayı öğreniriz. Hayatımıza gerçek bir anlam katmayı öğreniriz. 


Chiron Oğlak'ta ise insanın içindeki kurt şöyle konuşur: "Kuralları koyman gerek. Kendi dünyanı oluştur ve sen belirle, yoksa sana yer vermekten kaçınırlar". Chiron'la biz kendi yolumuzu çizmeye çalışırız. Başkalarına patronluk taslamadan sorumluluk almayı ve kurallarla uğraşmayı öğreniriz. Kısıtlanma korkumuzla başa çıkmayı öğreniriz. Yasaları tanımayı öğreniriz. 


Chiron Kova'da ise insanın içindeki kurt şöyle konuşur: "Arkadaşlarının sana iyi gelmesi gerek. En iyisi arkadaşlıktan kendini çek, zaten bu dünyada hep yalnızsın. Gruplarla uğraşmak zor iştir". Fakat Chiron Kova'daysa biz gerçek arkadaşlık için çalışırız. Karşılık beklemeden bir gruba hizmet etmeyi öğreniriz. Bir yere ait olmama korkumuzla başa çıkmayı öğreniriz. 


Chiron Balık'ta ise insanın içindeki kurt şöyle konuşur: "Sen de herşey de batacak ve sel altında kalacak. Kader insana fena ihanet eder, sana yardım edileceğine güvenemezsin. Sen kendine yardım et, yoksa batarsın. Sadece senin inancın doğrudur". Büyük Chiron'la biz güven duymaya ve kaderi kabul etmeye çalışırız. Cebelleşmeksizin, mevcut olan herşeyi kabul etmeyi öğreniriz. Geçmiş korkusuyla başa çıkmayı öğreniriz. Akışla birlikte hareket etmeyi öğreniriz.


 Sonu iyi biten herşey iyidir. Aşağıdaki örnekler bu konuda çok şey anlatıyor: Almanya'nın haritasında transit Chiron Şu sıralarda Chiron 26 derece Balık'ta (geri harekette) bulunmakta. Nisan 2018'de ise Chiron Koç burcuna girecek. Şu anda bile kurtu çok iyi duymaktayız. Kurt batmaktan, mülteci korkusundan, terör korkusundan sözetmekte, ulumakta ve bağırmakta; biz ise korkudan inleyip, sızlanmaktayız. Çaresiz durumdayız ve ancak eski kalıplara göre tepki verebilmekteyiz. 2016'nın başında Almanya'nın birleşmesini gösteren haritada Chiron Ay'ın üstündeydi (19 derece Balık) - biz de tam anlamıyla sarsıldık. 

İnsanların bir kısmı iyi niyetli ve saf iken, diğerleri nefretle dolmuştu. Ezelden beri devam eden inanç konusu tekrar ortaya atılmıştı, her birey de kendi gerçeğinin tek gerçek olduğunu düşünüyordu. Demokrasi inanç konusu ve din haline dönüşmüştü. Çaresizlik ve korku dolu bir denizde gibiydik. 

Bu durumda Chiron'un tavsiyesi şöyle olurdu: "Bin keredir tekrarlanan bu korku uğultusunu duyma, kendi kaderinle yüzleş, böyle olacağı öngörülmüştü, akışı idare etmeyi öğren ve değişime güven, birşeye tutunup kalma! Değişecek bu durum, fakat kim diyor ki daha kötü olacak." Zira gökkuşağının sonunda bizi altın dolu bir kase beklemektedir. Emmanuel Macron'un haritasında Chiron/Kurt Değerlerden bahseden bir kurt. Macron Fransa'dan konuşuyor, bizim gezegenimizi "great again" yapacağından bahsediyor. Fransa'yı dünyada yeniden öncü konumuna getireceğini söylüyor, örneğin "French Tech" ile. Fransa'nın tekrar bir Start-up ulusu, dijitalleşmede öncü olması gerektiğini söylüyor. Vizyonları var. Karısına söz vermis, tekrar bir iş kuracağım diye, şimdi ise "işi" Fransa. Macron ülkesinin başına şimşek gibi geldi. Macron'un haritasında Chiron 1.19 derece Boğa'da bulunmakta, buna ait Sabian sembolü ise şu şekilde: "Gök gürültülü fırtına" 3 . Boğa'da ise kötü kurt elde edilmesi gereken değerlerden konuşur, zira insan ancak o zaman bir kıymet taşır. "Değerler oluşturmak zorundasın, buna gücün var, kendine yeni bir alem kur, parayı yönetebilirsin, herşeyi kullan, bu arada neye zarar gelirse gelsin farketmez, yoksa hiçbir değerin olmaz". Bu Sabian sembolüyle (gök gürültülü fırtına) muhtemelen bir korku da sarar kişiyi, çünkü daha büyük güçlerin bu sürece dahil olup, Macron'un inşa ettiği herşeyi değiştirmesi ve yıkması mümkündür. 

Doğanın yüksek güçleri olduğu gibi muhtemelen yükümlü olduğu başka yüksek güçler de var. Başaramayacağı, bu yüzden de hiçbir değeri olmayacağı korkusu, belki de karanlık bir kilerde yüksek sesle ıslık çalan bir çocuk gibi, alçak sesle seslenen bilge kurtun sesini duymasını engellemekte: Bizim dünyevi gücümüz sınırlı, daha büyük güçler var, kader var, öngörülemeyen şeyler var, yapabileceğinin en iyisini yapmalısın, bu arada değerleri de gözeterek hareket et, senin değerine birşey olmaz, hiçbir şey ispat etmek zorunda değilsin. Macron somut şeyleri iyi idare edebilen birisi; Yükseleni Oğlak, Ay'ı Boğa'da, Yay'daki Güneş/Merkür'ü ise Jüpiter'e karşıt, bu da vizyon sahibi olduğuna işaret ediyor. Ona bilge kurtun sesine kulak asmasını ve fırtınadan korkmamasını dileyelim. Kurtun biri kötüdür. Kızgınlık, haset, kıskançlık, dert, hırs, kibir, kendine acıma, yalan, tepeden bakma, bencillik ve olumsuzluğa dayanarak savaşır. Diğer kurt ise iyidir. Sevgi, neşe, ümit, iyilik, empati, cömertlik, güven ve gerçeğe dayanarak savaşır. Torun şöyle sorar: Kurtlardan hangisi kazanır?- Hangisini beslersen o. Fransa'nın haritasında Chiron/Kurt Fransa'nın özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ülkesi olduğunu biliyoruz. Fransa'nın haritasında (5.Cumhuriyet) Chiron 17.56 derece Kova'da bulunuyor. Şaşırmamak gerek: Kova özgürlük ve bağımsızlık, bireysellik, kendine özgülük burcudur. Burada tabii aynı zamanda yaralı bir nokta da var. 

Fransa hiçbir ülkede görülmediği kadar değerlerine, bağımsızlığına vurgu yapar: "Vive la France! Bu değerlere dokunulduğunda ise her Fransızda hemen devrimci ruh uyanır. Onlar renkli bir başkanı severler, "La révolution"'u severler. 18 derece Kova'daki Sabian sembolü ise şöyledir: "Bir insanın gizli amaçları alenen ortaya dökülecek" 4 . Bu durumda kişi elindeki kartlara bakılmasına izin vermez ve maskesinin düşeceğinden korkar. Fransızların muhteşem imajına dokunulmaması gerekmektedir. Buna karşılık bilge kurt, dünyanın Fransa'dan daha büyük olduğunu ve "özgürlük, eşitlik, kardeşlik" ilkelerinin başkaları için de geçerli olması gerektiğini öğütlerdi: "Vive la Monde". Fakat belki de hem Macron hem de Fransızlar "Make the planet great again" sloganını gerçekleştirecek iyi bir yoldalar. Böyle olursa onu da kendileri icat etmiş olurlar. Chiron bize korkularımız hakkında herşeyi anlatır, bunlarla yüzleşmemiz için bizi eğitmek ister, bu hep tam korku bizi ele geçirmek üzereyken olur. Chiron şiddet ve uysallık arasında bir aracıdır: hangi kurtu dinlemek isteriz acaba? Chiron bizi acıya sürükler, korkuyu bırakmayı öğrenmemiz için. Bu ise gerçek kahramanlıktır, ödülü gökkuşağının sonunda beklemektedir. ___________________________________________________ 

Dip notları: 1 Çekim önce 18 Ekim 1977'de yapılmış olup, Chiron birkaç gün sonra , 1 Kasım 1977 tarihinde Charles T.Kowal tarafından keşfedilmiştir, bu bilgi astrolog Joelle Mahoney'e keşifçi tarafından verilmiştir (kaynak: Astro-Wiki). Chiron'un yörüngesi belirlendikten sonra , daha önce yapılmış çekimlerde de saptanması mümkün olmuştur. 2 Dane Rudhyar: Astrologischer Tierkreis und Bewusstsein, Kailash, D-München 1993, s. 69. 3 Rudhyar, a.a.O., s.68. 4 Rudhyar, a.a.O., s.234. 

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page