top of page

Astrolojide 12. Ev Etkileri

Astrolojide 12. Ev Etkileri


Onikinci ev tamamen ve açıkça kontrolümüzün ötesinde olan tesirleri ortaya koyar. İçsel özlemlerini sıradan eylem­ lerle tatmin edemeyeceği çoğu zaman kişi tarafından açıkça bilinir­se de, bu açıklık bazen yıllarca çekilen ızdırap sonucu gerçekleşebi­lir. Sekizinci eve ait olan duygusal huzur özlemi halen mevcuttur, ama burada ruh için nihai bir huzur ihtiyacı gerektiğinin farkında- lığı ile harmanlanmıştır. Doğum haritasında onikinci evde bulunan planetler genellikle bizi ezen kuvvetleri sembolize ederler ve bu  enerjilerle, içsel olarak kendini daha iyi bilmeye ve her şeyin Birli­ğine kendini adamaya ve duygusal olarak da ruh ve hizmet cömertliği­ ne doğru bize ilham veren bir ideale bu enerjinin yeniden yönlen­ dirilmesi sayesinde etkili bir şekilde başa çıkılabilir. Bu ev, yaşamın tüm boyutlarında geniş bir deneyim sürecini hazmetmek özellikle tüm diğer yaşayan varlıklara karşı sorumluluklarımızla uğraşmak işlemi ile ilgilenir. Bir çeşit kendini adama, spiritüel çalışma veya karşılık beklemeyen hizmet yoluyla kişi geçmiş eylemlerinin sonuçlarından ve bunlara eşlik eden zihinsel izlenimlerden kurtulma­ ya başlar. Geçmiş yaşam deneyimlerinin geniş birikimiyle temas kurmak kişinin yaratıcı sanatlarda bu sınırsız hayal gücünü ifade etmesine, her türlü yaşayan varlığın acı ve sevinçlerini anlamasına ve sempati duymasına katkıda bulunabilir. Hem sekizinci hem de onikinci ev okült ve metafiziksel çalışmalar ve pratikler, bir çeşit yeniden doğum öncesinde derin seviyede sıkıntı çekmek ve yaşa­ mın psişik ve spiritüel boyutlarının realitesi hakkında doğrudan doğruya farkındalık ile ilişkilidirler. Sekizinci ve onikinci evler ara­sındaki en belirgin fark, sekizinci ev planetleriyle doğrudan yüzle­ şilip üzerinde çalışılması gerekirken, on ikinci ev planetlerinin ge­ nellikle aşılabileceğidir. Birinci vakada kişi, eski eğilimlerini o an­ daki ve yoğun ilişkisi kanalıyla dönüştürebilmek için yüzeye geti­rirken, ikinci vakada kişi problemlerini aşarak tamamen ötesine ge­çer.

Astrolojide 12. Ev Etkileri

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Sirrius Yıldızı Ve Dogon Kabilesi

Sirrius Yıldızı Ve Dogon Kabilesi Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan Dogon yerlilerinin mitolojisinde Sirius yıldız sisteminden Dünya gezegenine "gönderilenler"i ifade eden bir terimdir. Nommo'nun gemisi te

GNOSTİSİZM

GNOSTİSİZM Gnostisizm, eski Mısır ezoterizmini, eski Yunan ezoterizmini (Platon, Pisagor), İbrani tradisyonlarını, Zerdüştçülüğü, bazı Doğu geleneklerini ve dinlerini, Hıristiyanlığı eklektik bir tutu

Comentários


bottom of page