top of page

Astroloji İle Kendi Hayatının Sırrını Öğren

Sokrates'in öğretilerinden bir tanesi olan eski Yunanca'da bir söz vardır. Aslı "nosce te ipsum" olan bu söz, Matrix filmiyle de aşina olduğumuz şekliyle Neo'nun kahinle mutfakta yaptığı konuşmada "temet nosce" yani "kendini bil" anlamıyla düşünmemize sebep olmuştur. Gerçekte ise bu söz, Delphi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde yazmaktadır.


Evrensel bir hikmeti ifade eden bu sözcük, daha sonraki dönemlerde bazıları için bir hadis, bazıları için ise Muhyiddin Arabi ve İmamı Rabbani'ye ait bir tasavvufi söz olarak kabul edilmiştir. Sözün Arapçası ise herkesin bildiği gibi "men arefe nefsehu fegad arefe rabbehu"dur. Yani, kendini bilen, Rabbini bilir. Başka bir ifadeyle, ancak nefsini tarif edebilen, Rabbini de tarif edebilir veya daha başka bir ifadeyle, kendini tanıyan Rabbini tanır şeklinde anlamlandırılmıştır. Rab, mürebbi (terbiye eden) sözcüğü ise bizi yaratan, yoktan var eden ve bizi terbiye eden yaradanımızı ifade etmektedir.


İnsanı küçültülmüş bir kainat olarak tanımlamıştık. Her insan kendi içinde bir dünya büyüklüğünde bir dünya barındırır. İnsan kendini ne kadar tanırsa, kainatla ve bu dünya ile iletişim ve uyumu o derece artar ve kolaylaşır. Bu yüzden kendimizi tanımak çok önemlidir.


İşte bize Astroloji ve doğum haritası, kendimizi tanımamızı sağlayan ve farkındalık oluşturan bir araçtır. Astroloji Allah'ın bir mucizesidir ve insanın kendini ve kainatı anlamada kullandığımız araçlardan bir tanesidir.


Astrolojinin bize bu farkındalığı nasıl kazandırdığını merak ediyor olabilirsiniz. Her insan, her canlı, bu hayata geldiğinde veya bir düşünce somutlaşıp tüzel kişilik kazanıp varlık aleminde ilk çıktığı anda, gök yüzünde yıldızların bir dizilimi mevcuttur. İşte insan bu dünyaya ilk geldiği anda oluşan gök yüzü haritası, yıldızlar ve gezegenlerin konumuyla o insanın kişiliği, karakteri, olaylara bakış açısı ve hayat amacı gibi birçok konuda bize fikirler verir. Bu da her birimizde farkındalık oluşturur

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Sirrius Yıldızı Ve Dogon Kabilesi

Sirrius Yıldızı Ve Dogon Kabilesi Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan Dogon yerlilerinin mitolojisinde Sirius yıldız sisteminden Dünya gezegenine "gönderilenler"i ifade eden bir terimdir. Nommo'nun gemisi te

GNOSTİSİZM

GNOSTİSİZM Gnostisizm, eski Mısır ezoterizmini, eski Yunan ezoterizmini (Platon, Pisagor), İbrani tradisyonlarını, Zerdüştçülüğü, bazı Doğu geleneklerini ve dinlerini, Hıristiyanlığı eklektik bir tutu

Comments


bottom of page