top of page

Astroloji Ekolleri ve Kaç Çeşit Astroloji var

Geçenlerde bir yerde benim hangi astroloji ekolünden olduğumu sordular...


Hiçbir astroloji ekolüne bağlı değilim. Reenkarnasyona inanmadığım için Vedik astrolojinin Vedalardan geldiğini biliyorum; ancak yapılan araştırmalarda Vedalarda reenkarnasyona dair bir kanıt bulunmamaktadır. Bu da mevcut Vedik astrolojide reenkarnasyon konusunun sonradan eklenmiş olabileceğini düşündürmektedir.


Ben ise karma ve gen aktarımı gibi kavramlara inanıyorum. İnsanın atalarından gelen deneyimlerin ve durumların kişiyi etkileyebileceğine inanıyorum. Bu inancı, batı astrolojisi olarak bilinen ve ahiret inancını içeren astroloji sistemine de uygulayarak değerli ve geçerli bilgiler elde edebiliyoruz.


Kısacası, kendi astroloji anlayışımı oluşturmuş gibiyim. Ancak daha mütevazi olmak gerekirse, kendime ait bir astroloji yaklaşımım olduğunu söyleyebilirim. Örneğin, bazı eleştiriler alıyorum. "30 yaş altı ve üstü" diye nasıl bir ayrım yapıyorsun diye soruyorlar. Ben ise içlerinde İkizler burcu olan kişilere, İkizler burcunun bilinmeyen yönleriyle ilgili videolarımı izlemelerini öneriyorum.


Yani hangi astroloji ekolünden olursanız olun, insanın güneş burcu ve yükselen burcu farklıysa veya ateşten toprağa veya havadan toprağa geçiş yapıyorsa (örneğin yükselen burcu toprak elementinde ise), bu dönüşümler insanlar için zorlu olabilir. Genellikle bu tür dönüşümler, yaşamın belirli dönemlerinde, örneğin 1. Saturn döneminden sonra ortaya çıkar.


Bu bilgi tabii ki herhangi bir astroloji ekolüne ait değildir. Bu bilgileri gözlem yaparak elde etmiş bulunuyoruz ve sağlam çalışan bilgilerdir.


Aylık veya haftalık burç yorumları genellikle magazin astrolojisinden öteye geçemez. Ben ise aylık burç yorumlarını biraz da siz değerli izleyicilere ulaşabilmek için yapıyorum. Herkesin kendine ait bir astroloji haritası olduğunu ve bu haritanın kişiye özgü olduğunu unutmamak önemlidir.


Astroloji, binlerce yıldır insanlar tarafından kullanılan bir kehanet ve kişilik analizi aracı olmuştur. Farklı kültürlerde ve zamanlarda ortaya çıkan astroloji ekolleri, insanların gökyüzündeki gezegenlerin ve yıldızların konumlarını ve hareketlerini inceleyerek kişisel özellikleri, ilişkileri ve gelecekleri hakkında bilgi edinmeye çalışmışlardır. Ancak bazı kişiler, belirli astroloji ekollerine bağlı kalmadan kendi astroloji anlayışlarını geliştirmişlerdir.


Astroloji dünyasında birçok farklı ekol ve yaklaşım bulunmaktadır. İnsanların astrolojiye olan inançları, kültürel ve coğrafi farklılıklar, tarih ve gelenekler gibi etkenler, astrolojinin farklı ekollere ayrılmasına ve çeşitli astroloji sistemlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. İşte bazı önemli astroloji ekolleri:


Batı Astrolojisi: Batı astrolojisi, Avrupa ve Amerika gibi batı kültürlerinde yaygın olarak kullanılan bir astroloji sistemidir. Güneş burcu, yükselen burç, gezegenlerin konumu ve astrolojik evler gibi unsurlar üzerine odaklanır. Batı astrolojisi, popüler burç yorumları ve günlük/haftalık/aylık burç yorumları gibi yaygın uygulamalarıyla tanınır.


Hint Astrolojisi (Vedik Astroloji): Hint astrolojisi, Hindistan kökenli bir astroloji sistemidir. Vedalar ve eski Hint metinleri temel alınarak geliştirilmiştir. Vedik astrolojisi, doğum haritalarının oluşturulması ve analizi üzerine odaklanır. Nakşatra sistemi, yükselen burç hesaplamaları, dasha ve bhukti gibi özel teknikler vedik astrolojinin önemli unsurlarıdır.


Çin Astrolojisi: Çin astrolojisi, Çin kültüründe önemli bir yere sahip olan bir astroloji sistemidir. Burçların hayvan sembolleriyle temsil edildiği bir döngüye dayanır. On iki hayvan yılından oluşan bir döngü vardır ve her yıl farklı bir hayvan sembolünü temsil eder. Çin astrolojisi, kişilik özellikleri, ilişkiler, şans ve kader gibi konuları ele alır.


Maya Astrolojisi: Maya astrolojisi, Maya uygarlığına dayanan bir astroloji sistemidir. Tzolk'in adı verilen bir takvim sistemi kullanılır. Maya astrolojisi, doğum tarihine ve takvim sembollerine dayanarak kişilik özelliklerini ve kaderi değerlendirir.


Batı Aslanı Astrolojisi: Batı Aslanı astrolojisi, eski Mezopotamya kültüründen gelen bir astroloji sistemidir. Bu sistemde yıldızlar ve göksel olaylar gözlemlemeye dayanır. Batı Aslanı astrolojisi, yıldızların konumlarını ve hareketlerini analiz ederek geleceği tahmin etmeye çalışır.


Uranyen astroloji : Öncelikle türkçede uranyen astroloji olarak bildiğimiz astrolojinin asıl adı "Uranian Astroloji" dir , Alfred Witte ve Friedrich Sieggrün tarafından geliştirilen bir astroloji sistemidir. Bu sistem, modern astroloji prensiplerini kullanarak farklı bir yaklaşım sunar.


Uranian Astroloji, gezegenlerin ve diğer astrolojik faktörlerin hassas açılarına odaklanır. Özellikle, 360 derecelik bir daire üzerinde sabit açılarla çalışır. Bu açılar, doğum haritasında gezegenlerin ve diğer önemli noktaların konumlarına dayanarak yorumlamalar yapmaya yardımcı olur.


Bu astroloji sisteminde, dikkat çeken bazı teknikler ve araçlar bulunmaktadır. Bunlar arasında "Uranian gezegenler" olarak adlandırılan dört kurgusal gezegen (Cupido, Hades, Zeus ve Kronos), "onaylayıcı transneptünler" olarak bilinen Chiron ve diğer cisimlerin kullanımı bulunur. Ayrıca, "ayrımcı transneptünler" olarak adlandırılan diğer transneptün cisimleri de önemli bir rol oynar.


Uranian Astroloji'nin temel fikri, açıların ve gezegenlerin belirli kombinasyonlarının belirli olaylarla ilişkili olduğunu ve kişilik özelliklerini etkilediğini öne sürer. Bu sistem, özellikle tahminsel astrolojiye odaklanarak geleceği tahmin etme ve olayların gelişimini anlama konularında popülerlik kazanmıştır.


Uranian Astroloji, geleneksel astrolojiden farklı bir yaklaşım sunan bir sistem olduğu için bazı astroloji uzmanları tarafından eleştirilmiştir. Ancak, bu sistem hala birçok astrolog tarafından kullanılmaktadır ve astrolojiye farklı bir bakış açısı getirmektedir.Bu sadece birkaç örnek olup astrolojinin farklı ekollerinin sayısı daha da fazladır. Her bir ekol, farklı astroloji yöntemleri, semboller ve yorumlar kullanarak insanların kişilik özelliklerini, kaderlerini ve geleceklerini anlamaya çalışır.


Karmik Astroloji : Hindu ve bazı diğer doğu felsefelerine dayanan bir astroloji dalıdır. Karmik inanca göre, ruhlar birçok reenkarnasyon döngüsünden geçerek önceki yaşamlarda yaptıkları eylemlerin sonuçlarını deneyimlerler.


Karmik Astroloji, bu karmik deneyimleri ve geçmiş yaşamlardan gelen enerjileri analiz etmek ve anlamak için astrolojik haritalardan yararlanır. Bir kişinin doğum haritası, geçmiş yaşamlardan gelen karmik etkileri ve bu yaşamın öğrenme ve büyüme hedeflerini göstermektedir.


Karmik Astroloji, özellikle Güneş, Ay, Ay düğümleri (Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü) ve retrograd gezegenler gibi faktörleri dikkate alır. Kuzey Ay Düğümü, kişinin bu yaşamda geliştirmesi gereken özellikleri ve hedefleri temsil ederken, Güney Ay Düğümü ise geçmiş yaşamlardan getirilen alışkanlıkları ve karmik öğretileri simgeler.


Karmik Astroloji'nin amacı, geçmiş yaşamlardan gelen karmik desenleri ve engelleri ortaya çıkarmak, kişinin bu yaşamda öğrenme, büyüme ve karmik dengeyi sağlama sürecine odaklanmaktır. Bu astroloji dalı, kişinin karmik deneyimlerini anlamasına ve olumlu değişimler yapmasına yardımcı olmayı amaçlar.


Karmik Astroloji, bireyin geçmiş yaşamlardan getirdiği potansiyel yeteneklerini ve zorluklarını ortaya koyarak, kişinin kendini keşfetmesine ve karmik döngülerden çıkmasına yardımcı olabilir. Bu şekilde, kişi geçmişteki hataları tekrarlamak yerine, karmik dengeyi sağlamak ve ruhsal büyüme için daha uyumlu bir yol izlemeyi seçebilir.


Psikolojik Astroloji, astrolojiyi psikolojik ve kişisel gelişim araçlarından biri olarak kullanmayı amaçlayan bir astroloji yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, insanın iç dünyasını, kişilik özelliklerini ve psikolojik süreçlerini anlamak için astrolojik sembolleri kullanır.


Psikolojik Astroloji, Carl Gustav Jung'un analitik psikolojisi ve arketipleri üzerine kuruludur. Bu yaklaşıma göre, gezegenler, burçlar ve diğer astrolojik faktörler, insanın bilinçaltı süreçlerini, kişilik özelliklerini ve potansiyellerini ifade eden sembollerdir.


Bu astroloji yaklaşımında, doğum haritası bir kişinin içsel dünyasını ve psikolojik yapısını anlamak için bir harita gibi kullanılır. Haritada yer alan gezegenlerin konumları, burçlar, evler ve açılar, kişinin psikolojik profilini ve potansiyellerini belirlemekte kullanılır.


Psikolojik Astroloji, kişinin bilinç düzeyini arttırmaya, kendi içsel dinamiklerini keşfetmeye ve psikolojik büyümeyi teşvik etmeye odaklanır. Astrolojik sembollerin analizi ve yorumlanması yoluyla, kişi kendini daha iyi anlayabilir, içsel çatışmaları ele alabilir ve potansiyelini gerçekleştirebilir.


Bu yaklaşımda, astroloji bir kehanet veya gelecek tahmini aracı olarak değil, kişinin kendini keşfetme ve geliştirme aracı olarak kullanılır. Psikolojik Astroloji, kişinin kendi kendine farkındalığını arttırmasına ve daha derin bir anlam arayışına yönlendirmesine yardımcı olur.


Psikolojik Astroloji, astroloji ve psikoloji arasında bir köprü kurarak, insanın iç dünyasını anlamak ve psikolojik büyümeyi teşvik etmek için bir araç olarak kullanılır.

Astro pskiloji ve psiklojik astroloji astrolojinin en kıymetlilerinden ayağa yere basan ekollerinden biridir ve bilimsel kimlik kazanmasına ramak kalmış bir astroloji türüdür..


Yeri geldiğinde buradaki tüm astroloji ekolleri ile ilgili daha geniş açıklamalarda bulunacağız


Aylık veya haftalık burç yorumları genellikle magazin astrolojisinden öteye geçemez. Ben ise aylık burç yorumlarını biraz da siz değerli izleyicilere ulaşabilmek için yapıyorum. Herkesin kendine ait bir astroloji haritası olduğunu ve bu haritanın kişiye özgü olduğunu unutmamak önemlidir.


Sağlıcakla kalın.

Astrolog Arif

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Miraç

bottom of page